Elokuva- ja televisiotuotanto

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet elokuva- ja tv-tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on luova tuottaja, joka ideoi ja kehittää ideoita, osaa rakentaa luovan yhteistyön ilmapiirin ja tarjota elokuvan eri osa-alueiden tekijöille hyvät työskentelyolosuhteet. Pyrkimyksenä on opiskelijan oman ammatillisen osaamisen oivaltaminen ja valmiuksien antaminen oman taiteellisen kiinnostuksen kohteen löytämiseen.

Elokuva- ja tv-tuotannosta valmistuvat opiskelijat osaavat lukea elokuva- ja tv-käsikirjoituksia ja käydä niistä luovaa keskustelua käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. He osaavat purkaa elokuvan käsikirjoituksen aikatauluksi ja laatia sille budjetin. Opiskelija tuntee kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon rahoituslähteet, ymmärtää jälkituotantoprosessi kulun sekä markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hallitsee juridiikan ja neuvottelutaidon alkeet ja on tutustunut alan kotimaisiin sopimuskäytäntöihin.

Pääaineessa kandidaattiopintojen päättyessä opiskelija osaa kehitellä, rahoittaa ja tuottaa koti- ja ulkomaisia elokuva ja televisiotuotantoja. Hän ymmärtää ja osaa tarkastella muuttuvaa alaa kriittisesti ja analyyttisesti. Koulutus pyrkii antamaan opiskelijoille mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen audiovisuaalisesta alasta ja sen toimijoista, sekä tuottamaan valmiuksia hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja televisiotuotannon kandidaatin opinnot rakentuvat elokuvataiteen yhteisille kursseille sekä elokuva- ja tv-tuotannon omille pakollisille ja vapaaehtoisille kursseille, joissa opetetaan elokuva- ja televisiotuotannon kaikkia osa-alueita. Opintopolku suunnitellaan opiskelijan kanssa HOPS-keskusteluissa, mutta kaksi ensimmäistä opintovuotta noudattavat kaikilla yhteistä suunnitelmaa.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusoteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

 

Elokuva- ja tv-tuotannon aineopinnot

65–75

Elokuva- ja televisiotuotannon pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 65–75  opintopistettä riippuen sivuaineen laajuudesta ja BA-elokuvien määrästä. Seuraavat kurssit ovat opiskelijalle pakollisia:

ELO-C2500

Tv-tuotanto 1

2

ELO-C2501

Festivaalit

1

ELO-C2502

Jälkituotantoprosessi

1

ELO-C2503

Juridiikka ja neuvottelutaidot

2

ELO-C2504

Rahoitus

1

ELO-C2505

Budjetointi

2

ELO-C2506

Markkinointi

2

ELO-C1015

BA-elokuva

24–48 *

ELO-C3504

Tv-ilmaisu 1

6

ARTS3005.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen seuraavat kurssit:

ELO-C3505

Tv-ilmaisu 2

4

ELO-C1023

Case studyt (BA)

2

ELO-C2507

Elokuvatuotannon ohjelmistot

3–5

ELO-C2508

Liiketoiminta

2–4

ELO-C2509

Käsikirjoitus

2–4

ELO-C2510

Leikkaus

2–4

ELO-C2511

Elokuvatekniikka

1–4

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuva- ja televisiotuotannon pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuva- ja televisiotuotannon vapaasti valittavat kurssit

Koodi

Nimi

Opintopisteet

 ELO-C1022

Assisteeraus (BA)

1–8

 ELO.Harj

Työharjoittelu

1–5

Powered by jms multisite for joomla