Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineet

Sivuaineet tutkinnoissa

Sivuaine voi olla tutkinnossasi joko pakollinen tai voit opiskella sivuaineen osana vapaasti valittavia opintoja. Sivuaineen valinta on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto ARTS) opiskelijoilla vapaa 1.8.2014 voimaan tulevissa kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa. Maisterin tutkinnon tutkintovaatimuksissa sivuaineen voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin (tekniikan alalla poikkeuksia, ks. ohjelmasi tutkintovaatimukset). Voit siis valita sivuaineen Aalto ARTSin tarjonnasta tai Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen tarjonnasta tai voit hakeutua JOO-opiskelijaksi toiseen suomalaiseen yliopistoon, tai suorittaa sivuaineen kv-vaihdossa sovittuasi siitä ensin HOPS-keskustelussasi.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineet

Lukuvuonna 2014–15 Aalto ARTSissa on tarjolla 37 sivuainetta. Osaan sivuaineista voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, osa on rajattu Aalto ARTSin opiskelijoille, ja jotkut sivuaineet ovat tarjolla vain tietyn laitoksen tai pääaineen opiskelijoille.

Sivuaineiden tarkemmat kohderyhmät on määritelty sivuaineiden kuvauksissa, ja kuvauksissa kerrotaan myös, mikäli sivuaineessa on rajoituksia siinä, keitä opiskelijoita sivuaineeseen voidaan ottaa.

Hakeminen sivuaineisiin

Sivuaineiden yleinen hakuaika on 1.-15.5.2014. Haku sivuaineisiin tapahtuu pääsääntöisesti Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden haun yhteydessä eAge-järjestelmässä. Huomaathan, että poikkeukset hakuajoissa ja -järjestelmissä ovat mahdollisia. Luethan hakuohjeet huolella ennen hakemista!  

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineet

Sivuaine

Laajuus opintopisteinä

Sivuaineen opetuskieli

Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin historia (kandidaattitaso)

15–25

Suomi

Kaupunkiakatemia

15–25

Suomi

Yhdyskuntasuunnittelu

15–25

Suomi

Vain maisteritason opiskelijoille tarkoitetut sivuaineet

Arkkitehtuurin historia (maisteritaso)

15–25

Suomi

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Audiovisuaalinen ilmaisu ja suunnittelu

15–25

Suomi (osa kursseista toteutetaan englanniksi)

Audiovisuaalinen kerronta ja dramaturgia

15–25

Suomi (osa kursseista toteutetaan englanniksi)

Audiovisuaalinen projektinjohto

15–25

Suomi/ englanti

Dokumentaarinen elokuva

15–25

Suomi (osa kursseista toteutetaan englanniksi)

Elokuva- ja televisiolavastus

15–25

Suomi / Englanti

Elokuvaleikkaus

15–25

Suomi

Elokuvan historia

15–25

Suomi (osa kursseista toteutetaan englanniksi)

Lavastustaide ja pukusuunnittelu

15–25

Suomi / Englanti

Näyttämölavastus

15–25

Suomi/ Englanti

Pukusuunnittelu

15–25

Suomi/ Englanti

Vain maisteritason opiskelijoille tarkoitetut sivuaineet

Audiovisuaalinen liiketoiminta

15–30

Suomi/Englanti

Median laitos

Media

15 tai 25

Suomi

Pakkaussuunnittelu

15

Suomi

Vain maisteritason opiskelijoille tarkoitetut sivuaineet

Dynamic Visualization in New Media

25

Englanti

Game Design and Production

15 tai 25

Englanti

PACK-AGE: Interdisciplinary Packaging Design Project

15

Englanti

Pixstories (Visual Storytelling in Digital Media)

15 tai 25

Suomi / Englanti

Sound in New Media

15

Englanti

Muotoilun laitos

Funktionaalinen tekstiili- ja vaatetussuunnittelu

15–25

Suomi

Kaupunkiakatemia

15–25

Suomi

Muotoilu

15

Suomi

Näyttelysuunnittelu

15–25 riippuen opiskelijan taustasta

Suomi (osa kursseista toteutetaan englanniksi)

Textiles – Material and Structure

15–25

Englanti

Vuorovaikutuksen muotoilu

15–25

Suomi

Vain maisteritason opiskelijoille tarkoitetut sivuaineet

Collaborative and Industrial Design

20

Englanti

Creative Sustainability

15–25

Englanti

Fashion Marketing

24–30

Englanti

International Design Business Management (IDBM)

25

Englanti

Käytettävyyskoulu

20

Suomi/Englanti

Product and Spatial Design

20

Englanti

Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus (HUOM! tarjolla vain opettajakoulutuksessa opiskeleville)

60

Suomi

Vain maisteritason opiskelijoille tarkoitetut sivuaineet

Art in Context

15 tai 25(-27)

Englanti

Curating Managing and Mediating Art

15-25

Englanti

Yhteisen opetuksen yksikkö

Tulevaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus

25

Suomi

Powered by jms multisite for joomla