Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Arkkitehtuurin historia (kandidaattitaso)

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi ruotsiksi: Arkitekturhistoria

Sivuaineen nimi englanniksi: History of Architecture

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Professori Aino Niskanen

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Kandidaattivaiheen opiskelijat: Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat. Sopii esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tila- ja kalustesuunnittelun opiskelijoille ja Insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoille.

Sivuaineen rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa.

Sivuaineen taso: Perus- ja aineopinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä yleisestä ja suomalaisesta arkkitehtuurihistoriasta.  Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija saa välineitä ja valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa arkkitehtuurin historian alaa monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, ks. osaamistavoitteet.

Arkkitehtuurin historian sivuaineen rakenne (kandidaattitaso)

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot

4

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Arkkitehtuurin pääaineen opiskelijat valitsevat oheisista kursseista sellaisia, jotka eivät kuulu heidän pakollisiin opintoihinsa.

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

Vaihtoehtoiset kurssit

 

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan.

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1 (luentokurssi)

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2 (luentokurssi)

3

ARK-C1002

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 3

(mittausleiri)

6

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia

(luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

 

Sivuaineen ajoitus

Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kandidaattiopintojen 2.-3. vuonna.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri, ei rajoitusta) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijoita.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Powered by jms multisite for joomla