Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Arkkitehtuurin historia (maisteritaso)

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi ruotsiksi: Arkitekturhistoria

Sivuaineen nimi englanniksi: History of Architecture

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Professori Aino Niskanen

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Maisterivaiheen opiskelijat: Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Sivuaineen rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa.

Sivuaineen taso: Syventävät opinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisistä kytköksistä ja korjaussuunnittelun keskeisistä työvälineistä.  Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija tuntee ja ymmärtää vanhan rakennuksen korjaamisen periaatteita sekä osaa hankkia ja soveltaa siihen kuuluvaa tietoa (tutkimus- ja suunnitteluosaamista)
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa 
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa arkkitehtuurin historian alaan monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on suunniteltu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille, mutta sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tila- ja kalustesuunnittelun opiskelijoille ja Insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoille.

Arkkitehtuurin historian sivuaineen rakenne (maisteritaso)

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Pakollinen esitieto

 

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi) tai vastaavat tiedot, ks. tarkemmin alla

4

Vaihtoehtoiset kurssit

15–25

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan.

Huom. Luentokurssi ”Arkkitehtuurin historian perusteet ” tai vastaavat tiedot on pakollinen esitieto. Se kuuluu osana sivuaineeseen, mikäli sitä ei ole suoritettu aiemmin.

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia

(luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1002

Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita (studiokurssi)

10

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus)

10

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus) voi olla teoria- tai suunnittelupainotteinen ja se koostuu seuraavista osista: Rakennussuojelun yleiset perusteet 5 op + jokin seuraavista: Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 5 op (suunnittelupainotus.), Restaurointisuunnittelu 5 op (suunnittelupainotus.), Rakennushistoriaselvitys 5 op (teoriapainotus.). Kokonaisuuden osia voi suorittaa myös erillisinä kursseina.

ARK-E1003

Rakennussuojelun yleiset perusteet

5

ARK-E1004

Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus (suunnittelupainotus)

5

ARK-E1005

Restaurointisuunnittelu (suunnittelupainotus)

5

ARK-E1006

Rakennushistoriaselvitys (teoriapainotus)

5

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

Sivuaineen ajoitus

Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi maisterivaiheessa.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri, ei rajoitusta) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden sekä yliopistojen opiskelijoita. Studiokursseissa kurssikohtainen kiintiö on arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille 10-15 ja muille opiskelijoille 5-0.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Powered by jms multisite for joomla