Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Audiovisuaalinen kerronta ja dramaturgia

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisual Storytelling and Dramaturgy, Audiovisuellt berättande och dramaturgi

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Pietari Koskinen

Sivuaineen opetuskieli: suomi ja englanti

Kohderyhmä: ELOn opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Taideyliopiston opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Opintojen taso: Kokonaisuus voi sisältää aineopintoja ja syventäviä opintoja, riippuen opiskelijasta ja tutkinnosta, johon kokonaisuus sijoitetaan.

Sisältökuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ja täydentää oman pääaineensa ymmärrystä sivuainekokonaisuuden kautta, oppii hallitsemaan dramaturgian peruskäsitteistön sekä soveltamaan dramaturgiaa elokuvan audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelija saa valmiudet ohjata näyttelijää fiktiivisessä elokuvassa. Opiskelija oppii analysoimaan ja käyttämään elokuvan audiovisuaalisia tyylikeinoja ja kerrontametodeja.

Sivuaineen sisältö

Sivuainekokonaisuus on sisältöpainoitteinen ja se sisältää myös kirjallisia osuuksia. Kokonaisuus rakentuu käsikirjoituksen, ohjauksen, leikkauksen, dokumentaarisen elokuvan, kuvauksen, äänisuunnittelun ja tuotannon kursseista. Kokonaisuus rakennetaan dramaturgian ja käsikirjoituksen, näyttelijä ja kamera, elokuva-analyysin, elokuvateorian ja elokuvahistorian, kuvasuunnittelun, äänisuunnittelun ja dokumentaarisen ilmaisun peruskursseista.

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15-25op) sivuaineen kurssitarjonnasta.

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille.  

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Kerronnan ja dramaturgian sivuainepaikkamäärä on kuusi (6) opiskelijaa. Paikat jakautuvat seuraavasti: ELO:n omat opiskelijat (3), muut opiskelija (3).

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen hakuaika on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta https://eage.aalto.fi/. Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1-3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä elokuvataiteen opintokoordinaattorille.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Valintakriteerit

  • hakijan motivaatio
  • taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso
Powered by jms multisite for joomla