Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Audiovisuaalinen liiketoiminta

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi: Audiovisuaalinen liiketoiminta

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisual Entrepreneurship

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–30 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Aleksi Bardy

Sivuaineen opetuskieli: suomi tai englanti

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Sivuaineen rajoitukset: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet)

Sivuaineen taso: Pääsääntöisesti MA-taso

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen audiovisuaalisen liiketoiminnan filosofiasta, muuttuvasta toimintaympäriöstöstä ja luovasta johtamisesta.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus muodostuu audiovisuaalisen liiketoiminnan nykytilaa käsittelevistä kursseista mm. markkinointiin, liiketoimintasuunnitteluun, kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja muihin asian kannalta keskeisiin elementteihin liittyen. Kurssit ovat pääsääntöisesti MA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta.

Osana opintokokonaisuutta sivuaineopiskelija toteuttaa kokonaan kirjallisen tai kirjallisesta ja käytännöllisestä osasta koostuvan analyyttisen 10-15 sivua (pelkkä kirjallinen) tai 5-10 sivua (kirjallinen + käytännöllinen osa) esseen. Käytännöllinen osa voi liittyä koulun puitteissa toteutettavaan harjoitustyöhön tai koulun ulkopuoliseen tuotantoon. Kokonaisuus on mahdollinen myös kokonaan englanniksi suoritettuna.

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen ajoitus

Periodit I-V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Lukuvuosittain valitaan 0-4 opiskelijaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta (esimerkiksi toisessa pääaineessa saadun koulutuksen tai ammattikokemuksen kautta), englannin kielen taitoa ja motivaatiokirjeellä osoitettua suuntautumista alalle ja sen kehittämiseen.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Powered by jms multisite for joomla