Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Audiovisuaalinen projektinjohto

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisual project management

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Aleksi Bardy

Sivuaineen opetuskieli: suomi tai englanti

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Sivuaineen rajoitukset: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet)

Sivuaineen taso: Pääsääntöisesti kandidaattitaso

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja hallita audiovisuaalisia tuotantoja.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus koostuu projektinhallintaa käsittelevistä kursseista (työnjako, aikataulutus, budjetointi, projektinjohto, johtaminen jne). Kurssit ovat pääsääntöisesti BA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta.

Sivuainekokonaisuuteen kuuluu yhden koulun harjoitustyön tuotannonjohtoon osallistuminen (kurssityö, välityö tai BA/MA-elokuva, tuotantopäällikön, apulaisohjaajan tai tuottajan tehtävässä).

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen ajoitus

Periodit I-V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Lukuvuosittain valitaan 0–4 opiskelijaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta tai koulutusta tuotannon tai muun alalta. Opetukseen osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti suomen ja englannin taitoa. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, josta ilmenee myös hakijan aikaisempi kokemus.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Powered by jms multisite for joomla