Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Dokumentaarinen elokuva

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Documentary Film

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Susanna Helke

Sivuaineen opetuskieli: Suomi/(some courses in English if agreed in advance)

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Tarjolla myös sisäisen liikkuvuuden- ja JOO-haussa, etusijalla ARTSin opiskelijat

Sivuaineen taso: kandidaatti- ja maisteritaso

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelijalle kehittyy peruskäsitys dokumentaarisen lajin monimuotoisuudesta ja dokumentaarisen elokuvan ohjaajan työnkuvasta. Sivuaineen avulla opiskelija voi täydentää muissa opinnoissa hankkimaansa dokumentaarisen lajin ymmärrystä.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät dokumentaarisen elokuvan teorian, historian opintoja, sekä laaja-alaisesti dokumentaarisen elokuvan lajityyppejä, dokumentaarisen ohjaamisen metodeita ja alan käytäntöjä käsitteleviä kursseja.

Sivuaineen sisältö suunnitellaan opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineeksi määritellyistä kursseista dokumentaarisen elokuvan linjan kunkin lukukauden kurssitarjonnasta.

Sivuaineen suorittamiseen suositellaan vähintään yhtä ja mieluummin kahta lukuvuotta, koska kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi. Sivuaine voi koostua sekä BA- että MA-kursseista opiskelijan lähtötason mukaan.

Huom! Työpajoissa on usein pienet ryhmät ja etusijalla on aina linjan pääaineopiskelijat, joten sivuainekokonaisuuden kautta käytännön kursseille pääsy on rajoitettua. Sivuaineoikeus ei anna oikeutta harjoituselokuvatuotantoihin.

Sivuaineen kurssitarjonta

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuainekokonaisuus on mahdollista valita seuraavista opinnoista lukukausittaisen tarjonnan mukaisesti:

Kandidaattitason kurssit

ELO-C1500

Dokumentaarisen elokuvan historia 1

2

ELO-C1501

Tekijän teoria: essee ja luova kirjoittaminen

4

ELO-C1502

Dokumentaarisen elokuvan teorian ja estetiikan perusteet

2

ELO-C1503

Käsikirjoitus ja suunnittelu *

4

ELO-C1505

Henkilökuvakurssi *

2

ELO-C1506          

Ohjauskurssi *

2-3

ELO-C1509

Essee-elokuva

2

ELO-C1510

Autobiografinen dokumentaari *

3

ELO-C1511

Uusi dokumentaarinen ilmaisu

4

Maisteritason kurssit

 

Dokumentaarisen elokuvan taide-, tutkimus- ja teoriaopinnoista tarjolla olevat kurssit:

ELO-E1500

Tekijälähtöinen tutkimus ja tekijäteoria

2-4

ELO-E1502

Dokumentaarisen elokuvan historia 2

2

ELO-E1503

Dokumentaarisen elokuvan teoria 2

2

ELO-E1504

Dokumentaarinen elokuva ja etiikka

2

Dokumentaarisen elokuvan syventävistä opinnoista ja syventävistä erikoiskursseista tarjolla olevat kurssit:

ELO-E1509

Dokumentaarisen elokuvan uusia suuntauksia

2-4

ELO-E1508

Poliittinen ja yhteiskunnallinen dokumentaari

3-5

ELO-E1510

Ohjauksen teematyöpaja *

2-6

ELO-E1513

Dokumentaarisen elokuvan suunnittelu ja käsikirjoitus*

2-4

ELO-E1511

Lajityyppityöpaja *

2-6

ELO-E1522

Dokumentaarisen elokuvan leikkauksen syventävä estetiikka *

2-4

ELO-E1521

Kokeellinen elokuva, videotaide, tilaelokuva*

3-6

ELO-E1505

Ohjaaja-ateljee *

4-10

ELO-E1507

Historia ja muisti 2 *

6-8

Projektityö

 

Vain sivuaineopiskelijoille yksilöllisesti suunniteltu kokonaisuus:

ELO-C1512

Dokumentaarinen videoharjoitus ja esseetutkielma

6-8

* erikseen sovitusti. Kursseille etusijalla ovat dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijat

Sivuaineen ajoitus

Periodit I–V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Enintään 4 sivuaineopiskelijaa lukuvuodessa. Sivuaineeseen suositellaan hakua siten, että opinnot voi aloittaa syyslukukaudella. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen haetaan hakujärjestelmän kautta. Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje, arvio omasta lähtötasosta dokumentaarisen elokuvan opintoihin, mahdollinen työnäyte (dokumentaarinen projekti) ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Powered by jms multisite for joomla