Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Elokuva- ja televisiolavastus / Production design

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Film- och tv-scenografi, Production design

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 –25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Anu Maja

Sivuaineen opetuskieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Kohderyhmä: AaltoARTS opiskelijat,  Taideyliopiston  opiskelijat,  Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: avoin kaikille

Sivuaineen taso: kandikurssien osalta aineopinnot, maisterikurssien osalta syventävät opinnot.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden opiskelija saa käsityksen elokuva- ja tv-lavastuksen alueista ja lavastajan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista elokuva- ja tv-alalla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuainekokonaisuuden eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä.

Suoritettuaan 25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, näyttämölavastuksen tai pukusuunnittelun opiskelija kykenee lisäksi halutessaan jatkamaan taiteen kandidaatintutkinnon jälkeen opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25op) sivuaineen kurssitarjonnasta.  Englanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta.

Sivuaineen kurssitarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kandidaattitason kurssit (aineopinnot)

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1*

ELO-C5000

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5005

Ammattipiirustus

3

ELO-C5001

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5008

3D-mallinnuksen perusteet

3

ELO-C5500

Teoria elokuva- ja tv-lavastustaiteessa

2

ELO-C5501

Elokuvalavastustaide

4

ELO-C5502

Tv-lavastustaide

5

ELO-C5503

Tv-studion lavastussuunnittelu

5

ELO-C5504

Digitaalinen lavastus ja efektit

7

ELO.harj

Työharjoittelu

3-5

* Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee muita kursseja, jotka toteutetaan pajalla

Maisteritason kurssit (syventävät opinnot)

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta. Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5013

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

4

ELO-E5014

Suomalaisen lavastustaiteen historia

3

ELO-E5200

Projisointitekniikat

3

ELO-E5002

Fondimaalaus

4-8

ELO-E5003

Näyttely- ja installaatiosuunnittelu

6-10

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat

2-8

ELO-E5005

Suurtulosteet

4

ELO-E5006

Kokeellinen digitaalinen ilmaisu

3

ELO-E5500

Elokuva- ja tv-lavastuksen luennot

2-4

ELO-E5501

Televisuaalinen tila ja taide

8

ELO-E5502

Virtuaalilavastus 1

3

ELO-E5503

Virtuaalilavastus 2

6-9

ELO-E5504

Production Design Masterclass

2-6

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo

2-8

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

10-15

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1-10

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille. Opiskelijalla on oikeus suorittaa sivuainekokonaisuuttaan kahden lukuvuoden ajan.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 6 opiskelijaa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan valinnassa näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineesta tulevat hakijat.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan joko digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä lavastustaiteen opintokoordinaattorille.

Valintakriteerit:

  • hakijan motivaatio
  • taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso
Powered by jms multisite for joomla