Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Elokuvaleikkaus

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi: Elokuvaleikkaus

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Filmklippning, Film Editing

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Anne Lakanen

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Tarjolla myös sisäisen liikkuvuuden- ja JOO-haussa, etusijalla ARTSin opiskelijat

Sivuaineen taso: Aineopinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelijalle kehittyy käsitys elokuvaleikkauksen tehtävistä elokuvan tuotantoprosessissa ja elokuvaleikkauksen perusteista.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät kuvakerronnan teoriaa ja käytäntöä niin fiktiivisen, dokumentaarisen kuin animaatioelokuvankin osalta.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Muille kuin elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille suositellaan taustoittavaksi kurssiksi kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Fiktioleikkaus

 

ELO-C3001

Fiktioleikkaus 1, dialogi

2

ELO-C3002

Fiktioleikkaus 2, dialogin leikkausharjoitukset

2

ELO-C3003

Fiktioleikkaus 3, toiminta ja suspense

2

ELO-C3004

Fiktioleikkaus 4, toiminta ja suspense, leikkausharjoitukset

2

ELO-C3008

Animaation perusteet

1-2

dokumentaarinen leikkaus

 

ELO-C3012

Havainnoiva tyyli dokumentaarisessa elokuvassa

1-3

ELO-C3010

Historia ja muisti 1

2-4

Tekniikka

 

ELO-C3013

AVID 1

1

ELO-C3014

AVID 2

1

tutkimuksellinen ajattelu

 

ELO-C3017

Fiktioelokuvan leikkausanalyysi

3

ELO-C3018

Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi

2-4

ELO-C3019

Kirjatentti 1 (leikkaus)

3

ELO-C3020

Kirjatentti 3 (leikkaus)

4

ELO:n ulkopuolisille opiskelijoille tarjottava kurssi

ELOn ulkopuolisille sivuaineopiskelijoille suositellaan kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

ELO-C3037

Assosioiva kuvakerronta

3

Sivuaineen ajoitus

Periodit I–V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Enintään 2 opiskelijaa lukuvuodessa. Sivuaineeseen suositellaan hakua siten, että opinnot voi aloittaa syyslukukaudella. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Powered by jms multisite for joomla