Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Elokuvan historia

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi: Elokuvan historia

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Film History

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Satu Kyösola

Sivuaineen opetuskieli: suomi ja englanti (vaihtelee kurssikohtaisesti)

Kohderyhmä: ELO:n opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat, JOO-haun kautta tulevat opiskelijat, Avoimen Yliopiston opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Avoin kaikille, lukuun ottamatta elokuvan historian korvaavia kursseja (6 op), joihin osallistumisesta keskustellaan vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Elokuvan historian kurssit 1–4 (1–6 op): opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat. Opiskelija ymmärtää elokuvan historian merkityksen elokuvailmaisussa. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana on elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Elokuvan historian erityisalueet (3–12 op): opiskelija syventyy vuosittain vaihtuvien kurssien kautta elokuvan historian erilaisiin aihepiireihin kuten elokuvan lajityyppeihin, merkittäviin ohjaajiin, erityisteemoihin tai elokuvan ja muiden taiteenlajien yhtymäkohtiin.

Elokuvan historia kirjallisuus (1–5 op): opiskelija perehtyy elokuvan historiaan joko yleisellä tasolla, tai valitsemalla lähtökohdakseen omaa ammatillista identiteettiään ja taiteellista kasvuaan tukevan rajatumman aiheen (elokuvan historian esteettinen tai teknologinen kehitysvaihe, elokuvan lajityyppi tai tyylisuunta, ammattiryhmä ja sen rakentuminen, jne.). Opintopistemäärä riippuu sekä luettujen teosten että essee-vastausten laajuudesta. Tentittävät teokset ja suoritukseen liittyvät työmuodot sovitaan elokuvan historian vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Elokuvan historian praktikum (1–2 op): opiskelija tutustuu elokuvan historian keskeisiin teema-alueisiin seuraamalla itsenäisesti Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) esityssarjasta valitsemaansa teemaa ja kirjoittamalla näkemästään katselupäiväkirjan. Opintopistemäärä riippuu sekä teeman että katselupäiväkirjan laajuudesta.

Elokuvan historian korvaavat kurssit 1 – 3 (1–6 op):  opiskelija valitsee ELO:n vuosittain vaihtuvasta opetustarjonnasta elokuvan historian sivuainekokonaisuuteen soveltuvia kursseja, kuten leikkauksen historia, dokumentaarisen elokuvan historia, näyttelijäntyön historia, jne. Kurssien korvaavuudesta sovitaan tapauskohtaisesti elokuvan historian vastuuopettajan kanssa.

Sivuaineen sisältö

Elokuvan historian sivuainekokonaisuudessa luodaan katsaus 1900-luvun omimman taiteen ominaislaatuun, perinteisiin ja persoonallisuuksiin.

Elokuvan historian sivuainekokonaisuus 15–25 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvan historian sivuainekokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa 15–25 opintopistettä valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Elokuvan historian korvaavat kurssit (ELO-C1013) on tarkoitettu erityisesti niille Elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa 15–25 op:n sivuainekokonaisuuden ja joiden perusopintoihin kurssit Elokuvan historia 1–4 jo sisältyvät pakollisina.

ELO-C1006

Elokuvan historia 1: mykkäelokuva

1

ELO-C1007

Elokuvan historia 2: äänielokuvan murros

1

ELO-C1008

Elokuvan historia 3: moderni elokuva

1

ELO-C1009

Elokuvan historia 4: nykyelokuva

3

ELO-C1010

Elokuvan historian erityisalueet

3-12

ELO-C1011

Elokuvan historian praktikum

1-2

ELO-C1012

Elokuvan historian kirjallisuus

1-5

ELO-C1013

Elokuvan historian korvaavat kurssit

6

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille. 

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Elokuvan historian kurssien 1–4 sekä elokuvan historian erityisalueiden kurssien maksimiosallistujamäärä on 55 opiskelijaa. Paikat kursseille jaetaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: ELO (25), Aalto ARTS (10), muut Aalto-yliopiston opiskelijat (5), Avoimen Yliopiston opiskelijat (10 opiskelijaa), JOO-haun kautta valitut opiskelijat (5 opiskelijaa).

Elokuvan historian praktikumin osalta ELO:n ulkopuolisten opiskelijoiden maksimimäärä on 10.

Elokuvan historian korvaavien kurssien osalta opiskelijamäärät sovitaan tapauskohtaisesti.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Powered by jms multisite for joomla