Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Funktionaalinen tekstiili- ja vaatetussuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: functional clothing design, funktionell beklädnadsdesign

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 – 25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Ilona Hyötyläinen

Sivuaineen opetuskieli: suomi

Kohderyhmä:

  • Muotoilun laitoksen opiskelijat
  • Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Sivuaine on suunnattu vain yllämainitulle kohderyhmälle.

Sivuaineen taso: aineopinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa perusasiat funktionaalisen suunnittelun alueelta. Sivuaine voi painottua joko vaatetukseen tai sisustukseen opiskelijan aiempien opintojen ja kiinnostuksen mukaan. Kokonaisuuden käytyään opiskelija on tutustunut funktionaalisiin materiaaleihin sekä niiden käyttöön joko urheiluvaate- tai sisustussuunnittelussa ja hallitsee alan perusosaamisen.

Sivuaineen sisältö

Opiskelija kokoaa yhdessä opettajatutorin kanssa omaa opintopolkuaan tukevan kokonaisuuden keskittyen joko urheiluvaatesuunnitteluun, keskeisimpiin urheiluvaatteissa käytettyihin teknisiin rakenteisiin ja materiaaleihin tai koti- ja julkitilan sisustustekstiileihin. Opintojaksoissa käsitellään funktionaalisten vaatteiden ja materiaalien erityispiirteitä sekä -vaatimuksia ja perehdytään molempien alueiden tuote- ja mallistokonsepteihin ja viimeisimpiin innovaatioihin.

Urheiluvaatesuunnittelussa harjoitustehtävien tavoitteena on hyödyntää teknistä urheiluvaateosaamista ennakkoluulottomalla tavalla liikkuen muodin ja funktionaalisen vaatteen rajapinnassa sekä antaa perusvalmiuksia suunnitella ja ohjeistaa käyttötarkoitukseen sopiva mallistokokonaisuus. Sisustustekstiili-kurssin käytyään opiskelija hahmottaa materiaalien, tekstiilitekniikoiden ja viimeistyksien merkityksen verhoilu- ja huonekalukankaissa sekä ymmärtää julkisten tilojen vaativan tekstiilisuunnitteluun perusteet sekä tuotesuunnitteluun ja hän osaa soveltaa oppimaansa omassa suunnittelutyössään.                           

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kaikille yhteiset opinnot

7-9

Muodin pääaineopiskelijoille sivuaineen pakollisiin opintoihin ei kuulu MUO-1007 Vaatetutusteknologia ja materiaalioppi -kurssi, joka sisältyy muodin pääaineopintoihin.

MUO-C1007

Vaatetutusteknologia ja materiaalioppi

2

MUO-C1027

Materiaali- ja tuoteinnovaatiot

5

MUO-C1025

Funktionaalisen vaate- ja tekstiilisuunnittelun historia

2

Vaihtoehtoiset opinnot

 

Opiskelija valitsee jommankumman seuraavista kursseista kiinnostuksensa mukaan:

MUO-C1026

Urheiluvaatesuunnittelu

4

MUO-C1030

Sisustustekstiilit

5

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista HOPSin mukaisesti niin, että tutkintorakenteessa määritelty sivuaineen kokonaislaajuus täyttyy. Muodin pääaineopiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeseen Wowen Fabrics – Material and Structure -kurssia MUO-C1029, sillä vastaava sisältyy muodin pääaineopintoihin.

MUO-C1029

Wowen Fabrics – Material and Structure

4

MUO-C1031

Kokeellinen kaavaworkshop

3

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

2-10

Sivuaineen ajoitus

Periodit I-V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Kerrotaan sivuaineen paikkamäärä ja mahdolliset kiintiöt: korkeintaan 20 opiskelijaa.

Sivuaineen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjen hakijoiden määrä on vähintään viisi (5).

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen haetaan korkeakoulun yleisenä sivuainehakuaikana kerran vuodessa, edellisen lukuvuoden keväänä. 

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  

Hakemuksen liitteenä toimitetaan motivaatiokirje ja portfolio. Portfolion tulee toimittaa opintokoordinaattorille ennen hakuajan päättymistä.

Opiskelijat sivuaineeseen valitaan motivaatiokirjeen ja portfolion perusteella seuraavassa järjestyksessä:

  • muotoilun laitoksen opiskelijat
  • pukusuunnittelun ja arkkitehtuurin kandidaattiopiskelijat
  • muut kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopistosta

Lisätietoa: sivuaineen vastuuopettaja ja opintokoordinaattori Elina Turunen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Portfolion toimitusosoite:

Elina Turunen
Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Muotoilun laitos
PL 31000
00076 Aalto
Käyntiosoite: Hämeentie 135 C, 6.krs, huone 6103

Powered by jms multisite for joomla