Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Henkilökohtainen sivuaine

Sivuaineen perustiedot

Nimi: Henkilökohtainen sivuaine, Personligt biämne, Individual Minor Subject

Laajuus: 15–25 op

Vastuuprofessori: Kandidaattiohjelmassa pääainevastaava, maisteriohjelmassa ohjelman johtaja tai pääainevastaava

Kohderyhmä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat

Sivuaineen tavoitteet ja sisältö

Henkilökohtainen sivuaine on tarkoitettu opiskelijoille, jotka opiskelevat uusien 1.8.2014 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukaisesti taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa.

Henkilökohtainen sivuaine on opintokokonaisuus, joka opiskelijalle vahvistetaan silloin, kun opiskelijan tarvitsee pääaineen tai ohjelman opintojen rinnalle osaamista, jota ei ole mahdollista saavuttaa Aalto-yliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja sivuaineita tai muissa yliopistoissa järjestettäviä sivuaineita opiskelemalla. Henkilökohtaisen sivuaineen tulee olla aina tavoitteellinen ja nimettävissä oleva kokonaisuus. Sivuainetta ei voi käyttää satunnaisten kurssien koostamiseen sivuaineeksi. Sivuaine ei voi olla nimeltään sama kuin opiskelijan pääaine.

Opiskelijalle voidaan myös vahvistaa kandidaatin tutkinnon siirtymäkauden aikana tai sen jälkeen henkilökohtainen sivuaine, mikäli uusissa tutkintovaatimuksissa pakolliseksi muuttuva sivuaine muuten hidastaisi opiskelijan opintoja.

Haku

Opiskelija hakee sivuainetta hakemuksella, jossa hän perustelee, miksi sivuaine on tarpeellinen hänen tutkintonsa ja tulevan osaamisensa kannalta. Hakemukseen liitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijan tulee hakemuksessa nimetä sivuaine ja kuvata sivuaineeseen liittyvät oppimistavoitteensa. Sivuaineen kandidaatin tutkintoon hyväksyy pääainevastaava ja ylempiin korkeakoulututkintoihin ohjelman johtaja tai pääainevastaava.

Pääsääntöisesti sivuaine valitaan edelleenkin Aalto-yliopistossa vahvistetuista sivuainekokonaisuuksista, suoritetaan vaihdossa ulkomailla tai tehdään JOO-opintoina toisessa kotimaisessa yliopistossa.

Powered by jms multisite for joomla