Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Kuvataidekasvatus

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Minorstudies in Art Education, Biämnesstudier i bildkonstpedagogik

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 60 op

Sivuaineen vastuuopettaja: 31.8.2014 asti lehtori Riitta Vira, 1.9.2014 alkaen lehtori N.N.

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Helsingin yliopiston käsityönopettajakoulutuksessa sekä Tampereen ja Turun yliopistojen luokanopettaja- ja käsityönopettajakoulutuksessa opiskelevat opiskelijat.

Sivuaineen rajoitukset: Opinnot perustuvat koulutussopimuksiin Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ja kohdassa ”kohderyhmä” mainittujen yliopistojen koulutusohjelmien välillä.

Sivuaineopintojen aloittaminen edellyttää vähintään 90 opintopisteen laajuisia opintoja omassa koulutusohjelmassa. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti.  Opiskelijavalinta perustuu Aalto-yliopiston taiteen laitoksella järjestettävään pääsykokeeseen.

Sivuaineen taso: Aineopinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja ymmärryksen visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta, että hän sen pohjalta kykenee toimimaan peruskoulussa kuvataide-oppiaineen aineenopettajana.

Sivuaineen sisältö

Opinnot koostuvat yhteisistä pakollisista opinnoista (20 op) sekä vaihtoehtoista kuvataidekasvatuksen moduuliopinnoista. Moduuleista valitaan kustakin 10 op verran opintoja, yhteensä 40 op verran.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Yhteiset pakolliset opinnot

20

01262

Johdatus kuvan tekemiseen I

4

01287

Tila ja muoto I

4

TAI-C1103

Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat

5

TAI-C1101

Nykytaidekasvatus

5

TAI-C1139

Oppimisportfolio

2

Moduuliopinnot

40

Opiskelija valitsee jokaisesta moduulista 10 op.

Taidepedagogiikka

 

10

TAI-C1104

Kulttuurinen moninaisuus

5

TAI-C1105

Intercultural seminar

5

TAI-C1106

Johdanto taideterapiaan

5

TAI-C1107

Taide ja leikki

5

TAI-C1108

Sarjakuvapedagogiikka

5

TAI-C1109

Kokonaisilmaisu

5

TAI-C1131

Ympäristöpedagogiikka

5

TAI-C1132

Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka

5

Taiteellinen ajattelu

10

TAI-C1110

Valokuvailmaisu II

5

TAI-C1111

Taidegrafiikan perusteet

5

TAI-C1112

Goethen värioppi

5

TAI-C1113

Keramiikan perusteet

5

TAI-C1114

Deskriptiivinen geometria

5

TAI-C1115

Pehmeät materiaalit nykytaiteessa

5

TAI-C1116

Maalauksen työpaja: maalausmateriaalit ja –tekniikat

5

TAI-C1117

Kokeellinen painokangastyöpaja

5

Taiteisuus ja kritiikki

10

TAI-C1118

Avantgardetaide

5

TAI-C1119

Nykytaiteen toimintatavat

5

TAI-C1120

Suomen taidehistoria

5

TAI-C1121

Museum Pedagogical Course

5

TAI-C1122

Taiteen puhetavat

5

TAI-C1123

Nykykulttuurin kuvia – traumat taiteessa ja terapiassa

5

Mediakulttuuri

10

TAI-C1124

Johdatus valokuvaukseen

5

TAI-C1125

Digitaalinen kuvailmaisu

5

TAI-C1126

Elävä kuva

10

TAI-C1127

Animaatiotyöpaja

5

TAI-C1128

Medialukutaito

5

TAI-C1129

Mediapedagogiikka

5

TAI-C1130

Graafisen suunnittelun työpaja

5

 

Sivuaineen ajoitus

Yksi lukuvuosi

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

0-4

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen voivat hakea Helsingin yliopiston käsityönopettajakoulutuksessa sekä Tampereen ja Turun yliopistojen luokanopettaja- ja käsityönopettajakoulutuksessa opiskelevat opiskelijat.

Sivuaineopintojen aloittaminen edellyttää vähintään 90 op:n laajuisia opintoja omassa koulutusohjelmassa. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti.  Opiskelijavalinta perustuu Aalto-yliopiston taiteen laitoksella järjestettävään pääsykokeeseen.

Powered by jms multisite for joomla