Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Lavastustaide ja pukusuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Scenographi och kostymdesign, Performing and Screen Arts Design

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Anu Maja

Sivuaineen opetuskieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Kohderyhmä: avoin kaikille

Sivuaineen rajoitukset: avoin kaikille

Sivuaineen taso: Kandikurssien osalta aineopinnot, maisterikurssien osalta syventävät opinnot.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, opiskelija saa käsityksen lavastustaiteen ja pukusuunnittelun alueista sekä lavastus- ja/tai pukusuunnittelijan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista esittävän taiteen alueilla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuaineen eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa opinnoissa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25op) sivuaineen kurssitarjonnastaEnglanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta.

Sivuaineen kurssitarjonta

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Kandikurssit (aineopinnot), yhteiset

 

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1*

ELO-C5000

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5001

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002

Presentaatiotaidot

2

* Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee muita kursseja, jotka toteutetaan pajalla

Kandikurssit (aineopinnot), elokuva- ja tv-lavastus ja näyttämölavastus

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C5005

Ammattipiirustus

3

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5008

3D-mallinnuksen perusteet

3

Kandikurssit (aineopinnot), Näyttämölavastus ja Pukusuunnittelu

ELO-C5014

Keho ja tila

2

ELO-C5015

Skenografian historia

3

Kandikurssit (aineopinnot), Elokuva- ja televisiolavastus

ELO-C5500

Teoria elokuva- ja tv-lavastustaiteessa

2

ELO-C5501

Elokuvalavastustaide

4

ELO-C5502

Tv-lavastustaide

5

ELO-C5503

Tv-studion lavastussuunnittelu

5

ELO-C5504

Digitaalinen lavastus ja efektit

7

ELO.harj

Työharjoittelu

3–5

Kandikurssit (aineopinnot), Näyttämölavastus

ELO-C6000

Pienoismalli

3

ELO-C6001

Näkökulmia esityksen rakentamiseen

2

ELO-C5200

Tila esityksen lähtökohtana I

2

ELO-C6002

Tekstistä tilaksi

5

ELO-C6003

Tila esityksen lähtökohtana II

5

ELO-C5201

Pinta ja valo

3

ELO-C6004

Valosuunnittelu, tila ja muoto

3

ELO-C6005

3D-mallinnus skenografisessa suunnittelussa

3

ELO-C5013

Itsenäinen projekti

2–6

ELO-C6515

BA-produktio

12

ELO-C5207

Taiteellisen ryhmätyön perusteet

1

ELO.harj

Työharjoittelu

6

Kandikurssit (aineopinnot), Pukusuunnittelu

ELO-C6506

Johdatus pukusuunnitteluun

3

ELO-C6507

Karaktäärin luominen esitykseen

3

ELO-C6508

Maski ja kampaus

2

ELO-C6509

Esittävän taiteen pukusuunnittelu

5

ELO-C6510

Elokuvan pukusuunnittelu

5

ELO-C6501

Pehmeät materiaalit

2

ELO-C6502

Kokeelliset materiaalit

2

ELO-C6503

Kaava ja muotoilu

4

ELO-C6504

Puvun pintakäsittelymenetelmät

3

ELO-C6505

Pukusuunnittelun esitystekniikat

3

ELO-C5013

Itsenäinen projekti

1–10

Maisterikurssit (syventävät opinnot), yhteiset

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5013

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

4

ELO-E5014

Suomalaisen lavastustaiteen historia

3

Maisterikurssit (syventävät opinnot), Elokuva- ja tv-lavastus ja näyttämölavastus

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5200

Projisointitekniikat

3

ELO-E5002

Fondimaalaus

4–8

ELO-E5003

Näyttely- ja installaatiosuunnittelu

6–10

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat

2–8

ELO-E5005

Suurtulosteet

4

ELO-E5006

Kokeellinen digitaalinen ilmaisu

3

ELO-E5501

Televisuaalinen tila ja taide

8

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo

2–8

Maisterikurssit (syventävät opinnot), Elokuva- ja tv-lavastus ja pukusuunnittelu

eELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

10–15

Maisterikurssit (syventävät opinnot), Elokuva- ja tv-lavastus

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5500

Elokuva- ja tv-lavastuksen luennot

2–4

ELO-E5502

Virtuaalilavastus 1

3

ELO-E5503

Virtuaalilavastus 2

6–9

ELO-E5504

Production Design Masterclass

2–6

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1–10

Maisterikurssit (syventävät opinnot), näyttämölavastus

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E6001

Objektiteatteri

4

ELO-E6003

Esittävän taiteen luennot

2–4

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1–10

Maisterikurssit (syventävät opinnot), Pukusuunnittelu

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E6502

Pukusuunnittelun luennot

2–4

ELO-E6500

Puku ja tutkimus

4

ELO-E6504

Pukusuunnittelun laboratorio

8

ELO-E6501

Historiallinen puku ja tyyli

5

ELO-E6503

Erikoismateriaalit ja tekniikat

3

 

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille. Opiskelijalla on oikeus suorittaa sivuainekokonaisuuttaan kahden lukuvuoden ajan.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 6 opiskelijaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan joko digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä lavastustaiteen opintokoordinaattorille.

Valintakriteerit:

  • hakijan motivaatio
  • taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso
Powered by jms multisite for joomla