Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Median sivuaine

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: englanniksi Media Minor, Biämnesstudier i media

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 tai 25

Sivuaineen vastuuopettaja: professori Merja Salo

Sivuaineen opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: Median sivuaineopintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille muille Aalto-yliopiston kandi- ja maisteriopiskelijoille, paitsi median laitoksen opiskelijoille, joilla media-alueen opinnot lasketaan pääaineen opinnoiksi.

Sivuaineen taso: aineopinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineopintojen aikana opiskelija oppii teknisesti ja ilmaisullisesti hyvälaatuisen valokuvan, graafisen suunnittelun, äänen ja liikkuvan kuvan perusteita. Opittuja taitoja voi hyödyntää oman materiaalin, kuten esitelmien, opinnäytteiden ja julkaisujen tuottamisessa.

Sivuaineen sisältö

Median sivuaine antaa opiskelijoille käytännölliset perustaidot valokuvauksesta, graafisesta muotoilusta sekä kuvan, tekstin ja äänen yhdistämisestä verkkopohjaisessa multimediassa. Kyse on median perustaitojen hallinnasta niin, että opiskelijat ymmärtävät nykyisen multimodaalisen, audiovisuaalisen viestinnän tekniset ja ilmaisulliset mahdollisuudet.

Lyhyt sivuaine 15 op sisältää seuraavat kurssit, jotka ovat sivuaineeseen valittaville opiskelijoille pakollisia

  • Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op
  • Johdanto graafiseen suunnitteluun 5 op
  • Johdanto digitaaliseen mediaan 5 op

Pitkä sivuaine 25 op sisältää edellä mainittujen kurssien lisäksi myös:

  • Oma mediaprojekti 10 op

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C0000

Valokuvauksen perusteet (median sivuaine)

5

DOM-C0001

Johdanto graafiseen suunnitteluun

5

DOM-C0002

Johdanto digitaaliseen mediaan

5

DOM-C0003

Oma mediaprojekti

10

Sivuaineen ajoitus

Lyhyt sivuaine 15 op: periodit I-II

Pitkä sivuaine 25 op: Oman mediaprojektin osuus periodeissa III-V.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Lyhyt sivuaine 15 op: Paikkamäärä on maksimissaan 15 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeiden perusteella siten, että kultakin Aalto-yliopiston kolmelta koulutusalalta (tekniikka, talous, taide) valitaan viisi opiskelijaa, mikäli hakijoita on riittävästi. Mahdolliset ylijäävät paikat täytetään harkinnanvaraisesti. Median laitoksen tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea median sivuaineeseen, koska sivuaineeseen sisältyvät opinnot ovat median laitoksen koulutusohjelmien opiskelijoille pääaineen opintoja.

Pitkä sivuaine 25 op: paikkamäärä maksimissaan 15 opiskelijaa, jotka valitaan lyhyen 15 op laajuisen sivuaineen jo suorittaneista tai sitä paraikaa opiskelevista. 10 op jatko-osan opiskelijat valitaan projektisuunnitelmien perusteella.

Hakumenettely

Lyhyt sivuaine 15 op: Hakuaika on 1.-15.5. ja haku tapahtuu eAgen kautta: https://eage.aalto.fi/

Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja motivaatiokirje, jonka pituus on max yksi A4. Siinä hakija perustelee, mihin tarvitsee koulutusta, ja kertoo mahdollisista opetusalueeseen liittyvistä aiemmista työkokemuksistaan.

Hakijalla tulee olla käytössään oma digikamera (kännykkäkamera ei riitä) ja mahdollisuus käyttää tietokonetta.

Pitkä sivuaine 25 op: Mikäli opiskelija haluaa laajentaa 15 op sivuaineopinnot 25 op laajuisiksi, voi hän syksyllä 2014 hakeutua suorittamaan myös 10 op laajuista omaa mediaprojektia, jonka suoritusaika on keväällä 2015. Laajemman sivuaineen hakuaika on 15.–30.11.2014. Jatko-osaan haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Hakemukseen tulee liittää keväällä 2015 sivuaineopinnoissa toteutettavan oman mediaprojektin/-projektien projektisuunnitelma.

Valintakriteerit

Lyhyt sivuaine 15 op: motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Pitkä sivuaine 25 op: Projektisuunnitelman toteuttamiskelpoisuus.

Powered by jms multisite for joomla