Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Muotoilun sivuaine

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Design

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 op

Sivuaineen vastuuopettaja: professori Turkka Keinonen

Sivuaineen opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Tietotavoitteet: Sivuaineen suorittanut opiskelija hahmottaa muotoilun kentän moninaisuuden ja muotoilun mahdollisuudet laaja-alaisesti. Hän ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja niiden kytkennät sekä muotoilun ongelmien ja prosessien luonteen ja dynamiikan.

Taitotavoitteet: Opiskelija osaa toimia yhteistyössä muotoilijoiden kanssa, hyödyntää rakentavasti muotoilijoiden osaamista ja edistää muotoilutyötä oman erikoisosaamisensa avulla.

Asennetavoitteet: Opiskelija on oppinut arvostamaan estetiikkaa, sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä, monialaista yhteistyötä, näkemyksellistä luovuutta ja rohkeaa tulkintaa suunnittelun perustana.

Sivuaineen sisältö

  • Muotoilun peruskäsitteet
  • Muotoilun menetelmät ja prosessit
  • Muotoilun kenttä ja muotoilun eri osa-alueet
  • Muotoilun arvot

Toteutus: Luennot, harjoitustehtävät ja ryhmätyöt, essee.

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

MUO-C0000

Mitä teemme kun muotoilemme?

3 op

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2 op

MUO-C3015

Miten muotoilemme toisillemme?

5 op

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

5 op

Sivuaineen ajoitus

Periodit I-V

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

20 opiskelijaa

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/

Liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus aihealueeseen. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi toimitetaan myös opintosuoritusote. Valinnan suorittavat sivuaineesta vastaavat professorit.

Powered by jms multisite for joomla