Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Näyttämölavastus

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Scenografi, Scenography

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 –25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Sampo Pyhälä

Sivuaineen opetuskieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Kohderyhmä: AaltoARTS opiskelijat,  Taideyliopiston  opiskelijat,  Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: avoin kaikille

Sivuaineen taso: kandikurssien osalta aineopinnot, maisterikurssien osalta syventävät opinnot.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden opiskelija saa käsityksen näyttämölavastuksen alueesta ja lavastajan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista teatterin ja muiden esittävien taiteiden aloilla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuainekokonaisuuden eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa myöhemmissä opinnoissa.

Suoritettuaan 25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, elokuva- ja tv-lavastuksen tai pukusuunnittelun opiskelija kykenee lisäksi halutessaan jatkamaan taiteen kandidaatintutkinnon jälkeen opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, näyttämölavastuksen pääaineessa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Englanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta.

Sivuaineen kurssitarjonta

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Kandikurssit (Aineopinnot)

 

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1*

ELO-C5000

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5005

Ammattipiirustus

3

ELO-C5001

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5014

Keho ja tila

2

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5008

3D-mallinnuksen perusteet

3

ELO-C6000

Pienoismalli

3

ELO-C6001

Näkökulmia esityksen rakentamiseen

2

ELO-C5200

Tila esityksen lähtökohtana I

2

ELO-C6002

Tekstistä tilaksi

5

ELO-C6003

Tila esityksen lähtökohtana II

5

ELO-C5201

Pinta ja valo

3

ELO-C6004

Valosuunnittelu, tila ja muoto

3

ELO-C6005

3D-mallinnus skenografisessa suunnittelussa

3

ELO.harj

Työharjoittelu

6

ELO-C5013

Itsenäinen projekti

2–6

ELO-C5206

BA-produktio

12

ELO-C5207

Taiteellisen ryhmätyön perusteet

1

ELO-C5015

Skenografian historia

3

* Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee muita kursseja, jotka toteutetaan pajalla

Maisterikurssit (syventävät opinnot)

 

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta.

Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5013

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

4

ELO-E5014

Suomalaisen lavastustaiteen historia

3

ELO-E6001

Objektiteatteri

4

ELO-E5200

Projisointitekniikat

3

ELO-E5002

Fondimaalaus

4–8

ELO-E5003

Näyttely- ja installaatiosuunnittelu

6–10

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat

2–8

ELO-E5005

Suurtulosteet

4

ELO-E5006

Kokeellinen digitaalinen ilmaisu

3

ELO-E6003

Esittävän taiteen luennot

2–4

ELO-E5501

Televisuaalinen tila ja taide

8

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo

2–8

ELO-C5013

Itsenäinen projekti

1–10

 

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille. Opiskelijalla on oikeus suorittaa sivuainekokonaisuuttaan kahden lukuvuoden ajan.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 6 opiskelijaa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan valinnassa elokuva- ja tv-lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineesta tulevat hakijat.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan joko digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä lavastustaiteen opintokoordinaattorille.

Valintakriteerit:

  • hakijan motivaatio
  • taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso
Powered by jms multisite for joomla