Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Pixstories (Visual Storytelling in Digital Media)

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Pixstories (Visuaalinen tarinankerronta digitaalisessa mediassa), Pixstories (Visuellt berättande i digitala media)

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 tai 25

Sivuaineen vastuuopettaja: Saku Heinänen

Sivuaineen opetuskieli: englanti ja suomi

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat

Sivuaineen taso: syventävät opinnot

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Pixstories harjaannuttaa oman tarinallisen idean kehittämiseen ja sen kirjoittamiseen. Se tarjoaa keinoja ja tekniikoita tarinan jännitteen luomiseksi ja emotionaalisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Pixstories opettaa kertomaan visuaalisesti sekä luomaan kiinnostavia hahmoja. Sivuaineen lopputuloksena opiskelija tuottaa lyhyen digitaalisen animaation.

Sivuaineen sisältö

Pixstories perehdyttää draamalliseen ajatteluun ja tarinan kirjoittamiseen. Siinä käydään läpi tarinan olemus sekä elokuvan ja animaation että pelien ja muun vuorovaikutteisen median kontekstissa. Sivuaineen opettajat edustavat hyvin monipuolisesti erilaisia tarinankerronnan ammattilaisia teatterista ja kirjallisuudesta aina pelisuunnitteluun.

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Syyslukukausi 2014

15

Syksyn kurssit ovat pakollisia kaikille Pixstories-opiskelijoille ja ne muodostavat lyhyen sivuaineen, 15 opintopistettä.

DOM-E1011

Pixtories: Intro!

3

DOM-E1012

Dramatic Thinking

3

DOM-E1013

Expressive Narrative

3

DOM-E1014

Visual Design

3

DOM-E1015

Storyboard & Animatic Design

3

Kevätlukukausi 2015

10

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa pitkän sivuaineen, 25 opintopistettä, ovat myös kevään kurssit pakollisia.

DOM-E1016

Digital Animation 1&2

6

DOM-E1017

The Production of Animation

4

Sivuaineen ajoitus

Periodit I-V. Sivuaine kestää koko lukuvuoden 2014–2015.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä: Korkeintaan 20 opiskelijaa. Ensisijaisesti suositaan niitä, jotka haluavat tehdä sivuaineen laajana (25 op.).

Sivuaine sopii hyvin toisen vuoden maisteriopiskelijoille. Haku: ARTS.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen hakuaika on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta https://eage.aalto.fi/

Pixstories-sivuaineeseen haetaan ennakkotehtävän perusteella. Tehtävällä mitataan opiskelijan motivaatiota sekä kykyä tiivistää ajatuksensa lyhyeen kerronnalliseen muotoon ja esittää niille alustava visuaalinen muoto.

Opiskelijan pitää ennakkotehtävän lisäksi liittää hakemukseensa opintosuoritusote.

Ennakkotehtävä: kirjoita noin liuskan pituinen teksti (enimmillään n. 3000 merkkiä), jossa kertomuksen keinoin perustelet halusi lähteä opiskelemaan kuvallista tarinankerrontaa. Millaisen tarinan haluat kertoa, ja miksi? Otsikoi teksti: "Minun tarinani". Liitä mukaan ideoita ja / tai luonnoksia siitä, miten haluaisit kuvittaa tai visualisoida tekstiäsi.

Powered by jms multisite for joomla