Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Pukusuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kostymdesign, Costume design

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Merja Väisänen

Sivuaineen opetuskieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Kohderyhmä: AaltoARTS opiskelijat,  Taideyliopiston  opiskelijat,  Aalto-yliopiston muut opiskelijat, muiden ylipistojen opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: avoin kaikille

Sivuaineen taso: Kandikurssien osalta aineopinnot, maisterikurssien osalta syventävät opinnot.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden opiskelija saa käsityksen pukusuunnittelun alueesta ja tunnistaa pukusuunnittelun menetelmät ja käytännöt eri esittävän taiteen alueilla. Opiskelija kykenee tulkitsemaan pukujen merkityksiä ja tehtävää elävässä esityksessä, elokuvassa ja televisiossa. Opiskelija kykenee lukemaan esitystä roolihenkilöiden kautta.

Sivuaineopiskelija, joka suorittaa pukujen suunnitteluun ja toteutukseen painottuvan sivuainekokonaisuuden ja jolla on aiempia suunnitteluun liittyviä opintoja pukusuunnittelun lähialueilta, kykenee sivuainekokonaisuuden suoritettuaan suunnittelemaan ja toteuttamaan pukuja elävään esitykseen ja elokuvaan. Sivuaineopiskelija, joka suorittaa pukusuunnittelun teoriapainotteisen kokonaisuuden kykenee analysoimaan pukusuunnittelua esittävien taiteiden esityksissä.

Suoritettuaan 25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden elokuva- ja tv-lavastuksen tai näyttämölavastuksen opiskelija kykenee lisäksi halutessaan jatkamaan taiteen kandidaatintutkinnon jälkeen opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, pukusuunnittelun pääaineessa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Sivuaine voi olla sisällöltään painottunut pukujen suunnitteluun ja toteutukseen tai se voi olla teoriapainotteinen. Opiskelija valitsee kurssitarjonnasta oman kiinnostuksensa mukaan sivuainepainotukseensa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Englanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta.

Sivuaineen kurssitarjonta

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Kandikurssit (Aineopinnot)

 

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1*

ELO-C5000

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5001

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5014

Keho ja tila

2

ELO-C5015

Skenografian historia

3

ELO-C6506

Johdatus pukusuunnitteluun

3

ELO-C6507

Karaktäärin luominen esitykseen

3

ELO-C6508

Maski ja kampaus

2

ELO-C6509

Esittävän taiteen pukusuunnittelu

5

ELO-C6510

Elokuvan pukusuunnittelu

5

ELO-C6501

Pehmeät materiaalit

2

ELO-C6502

Kokeelliset materiaalit

2

ELO-C6503

Kaava ja muotoilu

4

ELO-C6504

Puvun pintakäsittelymenetelmät

3

ELO-C6505

Pukusuunnittelun esitystekniikat

3

ELO-C5013

Itsenäinen projekti

1–10

* Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee muita kursseja, jotka toteutetaan pajalla

Maisterikurssit (syventävät opinnot)

 

Opiskelija valitsee kurssit vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta. Kurssiesimerkkejä:

ELO-E5013

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

4

ELO-E5014

Suomalaisen lavastustaiteen historia

3

ELO-E6502

Pukusuunnittelun luennot

2–4

ELO-E6500

Puku ja tutkimus

4

ELO-E6504

Pukusuunnittelun laboratorio

8

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

10–15

ELO-E6501

Historiallinen puku ja tyyli

5

ELO-E6503

Erikoismateriaalit ja tekniikat

3

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1–10

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille. Opiskelijalla on oikeus suorittaa sivuainekokonaisuuttaan kahden lukuvuoden ajan.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 6 opiskelijaa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan valinnassa elokuva- ja tv-lavastuksen ja näyttämölavastuksen pääaineesta tulevat hakijat.

Hakumenettely ja valintakriteerit                      

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja. Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje sekä alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan. Jos opiskelija on suuntautumassa pukujen suunnitteluun ja toteutukseen painottuvaan sivuainekokonaisuuteen tulee hänen toimittaa 1–3 esimerkkiä taiteellisesta työskentelystään digitaalisessa muodossa hakemuksen yhteydessä.

Valintakriteerit:

  • hakijan motivaatio
  • lisäksi haettaessa pukujen suunnitteluun ja toteutukseen painottuvaan sivuaineeseen esimerkkityön/esimerkkitöiden taiteellinen taso
Powered by jms multisite for joomla