Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä:

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 25 op

Sivuaineen vastuuopettaja:

Sivuaineen opetuskieli: suomi

Monialaisuus: sivuaine on tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian tuottama.

Sisältökuvaus

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja erilaisten organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Opinnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Toisaalta monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään hyvin erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. t & k -tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissa, strategiatyöskentelyssä tai esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa.

Tutu 1, 2 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 2, 3 ja 4 edellyttävät kronologista suorittamista.

Lisätietoa: www.tvanet.fi  

 

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

TUTU 1, ARTS-A0800

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot                                           

5

TUTUS 2   

Tulevaisuudentutkimuksen perusteet                                          

5

TUTUS 3, ARTS-E0800

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät                                   

5

TUTUS 4  

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä          

5

TUTU 5

Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso

5

 

Haku ja valinnat

Hakumenettely

Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/

Powered by jms multisite for joomla