Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Vuorovaikutuksen muotoilu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä:   Interaktionsdesign, Interaction Design

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettajat:  Professori Marko Nieminen,  Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, Professori Turkka Keinonen,  Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan ja informaatioverkostojen kandidaattitutkinnon opiskelijat, sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun  kandidaattitutkinnon opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Sivuaine on pääsääntöisesti rajattu vain kohderyhmille

Sivuaineen taso: Aineopinnot

Monialaisuus: Sivuaine on monialainen ja sen tuottavat Aalto yliopiston Perustieteiden korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Yrityksissä ja tutkimuksessa kaivataan osaajia, jotka hallitsevat käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja käyttäjäkokemuksen periaatteita ja menetelmiä. Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan näihin aihepiireihin niin teoreettisen aineiston kuin käytännön harjoitusten avulla. Kokonaisuus antaa hyvät valmiudet syventää vastaavia opintoja maisteriopinnoissa esimerkiksi käytettävyyskoulussa.

Sivuaineen sisältö

Opintokokonaisuus sisältää kursseja sekä Aalto ARTSista että Aalto SCIsta, yhteensä 15–25 op. Kursseissa käsitellään muotoilun, käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden periaatteita, ja sovelletaan niiden perusmenetelmiä käytännöllisissä harjoitustöissä. Lisäksi opiskelijat perehtyvät ryhmätyöskentelyn periaatteisiin ja käytäntöihin.

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Aalto SCI

13

CSE-C3800

Käyttöliittymät ja käytettävyys

5

T-121.5850

Käytettävyyden yksilöllinen opintojakso: Käytettävyys ohjelmistoprojektissa

3

TU-C1010

Ihminen ryhmässä

5

Aalto ARTS

12

Muotoilun laitoksen kandiaattitason pääaineiden opiskelijoilla Mitä teemmekun muotoilemme -kurssi kuuluu pääaineen opintoihin. Opiskelijalle sovitaan korvaava kurssi sivuaineen astuuopettajan kanssa.

MUO-C0000

Mitä teemme kun muotoilemme?

4

MUO-C0001

Miten muotoilemme toisillemme?

5

MUO-C3001

Muotoilun mediataidot

3

 

Sivuaineen ajoitus

Sivuaine ajoittuu kandiopintojen 2 ja 3 opiskeluvuoteen riippuen kunkin yksittäisen kurssin opetusajankohdasta.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Sivuaineeseen valitaan 2-5 opiskelijaa vuosittain kummastakin partnerikorkeakoulusta

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella vapaamuotoisella hakemuksella Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden hakuaikana eAge-järjestelmän https://eage.aalto.fi/ kautta. Valinnan suorittavat sivuaineesta vastaavat professorit. Valintakriteerit ovat: ensimmäisen vuoden opiskelumenestys sekä kiinnostus ja mahdollinen perehtyneisyys aihealueeseen sekä mahdolliset aikaisemmat opinnot.

Keväällä 2014 hakuaika on 1.-15.5.2014.

Powered by jms multisite for joomla