Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Yhdyskuntasuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi ruotsiksi: Samhällsplanering

Sivuaineen nimi englanniksi: Urban and Regional Planning

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Professori Kimmo Lapintie

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Sivuaineen rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 Rakennetun ympäristön pääaineen ja 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO-opiskelijaa.

Sivuaineen taso: Aineopinnot

Muuta: Monialainen sivuaine, jonka tuottavat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos ja Insinööritieteiden korkeakoulun Maankäyttötieteiden ja Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitokset.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä (kuten kaupungin eri toiminnot ja niitä vastaava rakentaminen, liikenneyhteydet ja viherrakenne) ja suunnittelun keskeisistä työvälineistä (kaavoitus, vuorovaikutus, tiedonhallinta). Sivuaineessa yhdistyvät suunnitteluosaaminen sekä yhdyskuntien teknisten järjestelmien ymmärtäminen.

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä erityiskysymyksistä.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa yhdyskuntasuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille JOO-opintojen kautta.

Yhdyskuntasuunnittelun sivuaineen rakenne Aalto ARTSin opiskelijoille (mukaan lukien arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat)

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot (lyhyt sivuaine)

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

Vaihtoehtoiset kurssit (pitkä sivuaine)

10

Pakolliset opinnot muodostavat lyhyen sivuaineen. Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op seuraavista ENGin järjestämistä kursseista:

YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

MAA-C2003

Kiinteistötekniikan perusteet

5

ENY-C-2002

Energia ja ympäristö

5

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

Yhdyskuntasuunnittelun sivuaine Aalto ENGin opiskelijoille

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat (korvaa kurssin A-36.1120)

5

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta (korvaa kurssin A-36.1152)

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

Vaihtoehtoiset kurssit

10

Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op seuraavista kursseista:

ARK-C5003

Kaupunki ja liike (korvaa kurssin A-36.1154 yhdessä Kaupunkiluentojen kanssa)

5

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3 (+2)

MAR-C1008

Kulttuurimaiseman historia

2

MAR-C1001

Maisema-arkkitehtuuri perusteet 2A (Osa I, Maisema-analyysi)

4 (+1)

Sivuaineen ajoitus

Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kandidaattiopintojen 2.-3. vuonna.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri, ei rajoitusta) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 Rakennetun ympäristön pääaineen ja 10 muiden pääaineiden sekä yliopistojen opiskelijoita.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Arkkitehtuurin laitoksen ja rakennetun ympäristön pääaineen osalta sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään HOPSin hyväksynnän yhteydessä aikaisempien yhdyskuntasuunnittelun kurssien opintomenestyksen perusteella. Opiskelija on yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin. Aallon sisäisen liikkuvuuden ja JOO-järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys yhdyskuntasuunnittelussa tai sitä vastaavissa opinnoissa.

Haussa noudatetaan normaaleja sisäisen liikkuvuuden ja JOO-hakuaikoja. . Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta  https://eage.aalto.fi/.  Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Powered by jms multisite for joomla