Pukusuunnittelu

Pääainevastaava

Professori Sofia Pantouvaki

Osaamistavoiteet

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen taiteen tekemisen käytännöissä, luovassa tutkimuksessa ja yhteistyössä, teoreettisessa ja kriittisessä ajattelussa sekä opiskelijan ammatillisten valmiuksien kehittäminen elokuvan, television ja esittävän taiteen projektien pukusuunnittelijana. Alan uudet suunnittelun käytännöt ja uusi tutkimus rikastuttavat ja päivittävät opintoja.

Pukusuunnittelun maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

  • osoittamaan asiantuntijuutensa puvuista ja ymmärryksensä puvun tehtävästä nykypäivän esittävän taiteen ja elokuvan taiteellisissa prosesseissa
  • ottamaan aktiivisen roolin pukusuunnittelijana erilaisissa esittävän taiteen, elokuvan ja television taiteellisissa produktioissa sekä muissa mediaan ja esittämiseen liittyvissä luovissa projekteissa
  • kokeilemaan uusia pukusuunnittelun ideoita sekä ehdottamaan ja ottamaan käyttöön uusia taiteellisia ratkaisuja pukujen suunnitteluun eri aikakausiin ja paikkoihin liittyvissä konteksteissa
  • tutkimaan omaa taiteellista potentiaaliaan ja kehittämään omaa taiteellista visiotaan pukusuunnittelijana
  • reflektoimaan aiemmin oppimaansa ja kehittämään uusia työtapoja tutkimuksellisella otteella, palaamalla pukusuunnittelun tutkimuksen ydinkysymyksiin
  • hallitsemaan erilaisia taiteellisia prosesseja ja esittävän taiteen ja median tuotantoihin liittyviä teknologioita; soveltamaan ja laajentamaan taiteellista ja suunnitteluosaamista sekä erityisosaamista pukusuunnittelussa
  • työskentelemään luovana työryhmän jäsenenä taiteellisissa kokeiluissa ja tuotannoissa
  • johtamaan ja motivoimaan pukuja toteuttavia yhteistyökumppaneita
  • tutkimaan elokuvan, median ja esittävän taiteen suunnittelun traditioita ja tuottamaan kriittistä ja luovaa ajattelutapaa, joka laajentaa puvun perinteistä roolia nykykulttuurissa ja alan taiteellisissa käytännöissä
  • saavuttamaan pätevyyden joka mahdollistaa pukusuunnittelun jatko-opinnot

Koulutuksen sisältö

Pukusuunnittelun pääaineopinnot edistävät opiskelijan taiteellisen ilmaisun ja käsitteellisen ajattelun kehittymistä sekä laajentavat luovia, ammatillisia ja teknisiä taitoja ja valmiuksia näkemyksellisenä pukusuunnittelijana. Opiskelijalla on mahdollisuus opintojensa aikana testata uusia ideoita esittävän taiteen ja median erityisalueiden pukusuunnittelussa sekä reflektoida oppimaansa ja vastata taiteellisesti vaativien produktioiden luovien prosessien ja pukusuunnittelun haasteisiin.

Opintoihin kuuluu yrittäjyyteen liittyvää ajattelua, ajan ja budjetinhallintataitoja sekä opastusta taiteellisen yhteistyön tekemiseen ja ajatusten välittämiseen tekniselle työryhmälle. Halutessaan opiskelija voi keskittyä opinnoissaan puvun historiaan, teoriaan ja tutkimukseen ja rikastuttaa tutkimustaitojaan. Oppiminen perustuu tekijälähtöiseen tutkimusasenteeseen, jossa opiskelijoiden henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon opintojen sisältöä suunnitellessa. Opinnot järjestetään yhteistyössä elokuvan eri pääaineiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen, yksittäisten taiteilijoiden ja ammattiryhmien kanssa.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Taide, teoria ja tutkimus

20

ELO-E5000

Tutkimuskäytännöt

1

ELO-E5001

MA-seminaari

4

ELO-E5013 

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

1–4

ELO-E5014

Suomalaisen lavastustaiteen historia

3

ELO-E6510

Puku ja tutkimus

3–8

Lisäksi opiskelija suorittaa 5 opintopisteen verran HOPSissa sovittuja, vapaavalintaisia, syventäviä taide-, teoria- tai tutkimusopintoja.

Lavastustaide ja pukusuunnittelu

10–15

Lavastustaide- ja pukusuunnittelu ja Pukusuunnittelu -kokonaisuuksista on suoritettava yhteensä 40 opintopistettä.

Pakolliset opinnot Lavastustaide ja pukusuunnittelu -kokonaisuudessa:

ELO-E6501

Historiallinen puku ja tyyli

5

ELO-E5016

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun luennot

1–4

Loput opinnot kokonaisuuteen valitaan seuraavista kursseista:

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo

2–8

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat

2–8

Pukusuunnittelu

25–30

Lavastustaide- ja pukusuunnittelu ja Pukusuunnittelu -kokonaisuuksista on suoritettava yhteensä 40 opintopistettä.

Pakolliset opinnot Pukusuunnittelu -kokonaisuudessa:

ELO-E6504

Pukusuunnittelun laboratorio

8

Loput opinnot kokonaisuuteen valitaan seuraavista kursseista:

ELO-E6511

Puku esityksen lähtökohtana

4–8

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

10–20*

ELO-E5201

Suuri näyttämö

8

ELO-E6506

Costume Design Master Class

2–6

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1–20*

ELO-E5009

Kansainvälinen projekti

1–10

ELO-E5010

MA-produktio

6–12

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Opiskelija valitsee lisäksi 30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina sivuaineen ja/tai yksittäisiä kursseja toisten Aalto-yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta, kansainvälisen opiskelijavaihdon, työharjoittelun Suomessa tai ulkomailla tai pääaineen tarjoamia valinnaisia kursseja.

Pukusuunnittelun vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-E6507

Pukusuunnittelun erityisalueet

1–12

ELO-E6509

Vertaistuutorointi opiskelijatuotannossa MA-opinnoissa

1–8

ELO-E6508

Assisteeraus MA-opinnoissa

1–10

ELO-E5011

Kirjallisuus (MA)

1–8

Powered by jms multisite for joomla