Elokuvataide

Maisteriohjelman johtaja

Professori Aleksi Bardy

Osaamistavoitteet

Elokuvataiteen maisteriohjelmasta valmistunut kykenee:

 • Toimimaan oman osaamisalueen taiteellisena päävastaavana pitkässä fiktio- tai dokumenttielokuvassa tai tv-produktioissa
 • Omaa traditionaalisia ja moderneja tarinankerrontataitoja sekä tuntee dramaturgiset työkalut tarinan kehittämiseksi 
 • Hallitsemaan laajoja taiteellisia ja tuotannollisia kokonaisuuksia
 • Soveltamaan aiemmin hankittua tietoa ja taitoa
 • Arvioimaan ja kyseenalaistamaan elokuva- ja televisioalan traditioita
 • Kehittämään uusia työtapoja ja -prosesseja, esimerkiksi kokeellisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen kautta
 • Tunnistamaan ja kehittämään omia taiteellisia vahvuuksiaan ja erityispiirteitä sekä rakentamaan taiteilijaidentiteettiään
 • Toimimaan aloitteellisesti ja aktiivisesti yhteistyössä tuotannon taiteellisen työryhmän kanssa
 • Laajentamaan ammattitaitoaan kehittämällä henkilökohtaista osaamistaan ja ajatteluaan edelleen
 • Työskentelemään itsenäisesti ja uudistamaan alaa omalta osaltaan
 • Työskentelemään kansainvälisessä työryhmässä
 • Jatkamaan opintoja hakeutumalla täydennys- tai jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Elokuvataiteen koulutusohjelman maisteriopinnot syventävät opiskelijan taiteellisia ja ammatillisia valmiuksia. Opiskelijan taitoja kehitetään sekä itsenäisen työskentelyn että ryhmätyön alueella.  Seminaarien ja erityiskurssien lisäksi elokuvataiteen maisteriopiskelija voi kehittää ammatillisia valmiuksiansa korkeakoulun ulkopuolisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa. Opiskelijoita ohjataan löytämään tutkimuksellinen näkökulma omaan erityisalueeseensa. Opiskelija voi erikoistua myös soveltuville alueille.

Elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineet

Elokuvataiteen maisteriohjelmassa on seitsemän pääainetta, jotka ovat: dokumentaarinen elokuva, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuvaleikkaus, elokuvaus, elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiotuotanto sekä elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla