Lavastustaide

Maisteriohjelman johtaja

Professori Liisa Ikonen

Osaamistavoitteet

Lavastustaiteen maisteriohjelmasta valmistunut kykenee:

  • Toimimaan suunnittelijana vaativissa produktioissa
  • Hallitsemaan laajoja taiteellisia ja tuotannollisia kokonaisuuksia
  • Soveltamaan, laajentamaan ja vahvistamaan aiemmin hankittua tietoa ja taitoa
  • Kehittämään uusia työtapoja ja -prosesseja esimerkiksi kokeellisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen kautta
  • Tunnistamaan omia taiteellisia vahvuuksiaan ja rakentamaan henkilökohtaista näkemystään taiteilijana
  • Arvioimaan ja kyseenalaistamaan skenografian traditioita
  • Toimimaan aloitteellisesti ja aktiivisesti taiteellisen työryhmän jäsenenä tuotannoissa
  • Laajentamaan ammattitaitoaan kehittämällä henkilökohtaista osaamistaan ja ajatteluaan
  • Työskentelemään itsenäisesti ja uudistamaan alaa
  • Jatkamaan opintoja hakeutumalla täydennys- tai jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnot syventävät opiskelijan taiteellisia ja ammatillisia valmiuksia. Opiskelijan taitoja kehitetään sekä itsenäisen työskentelyn että ryhmätyön alueella. Opiskelija voi erikoistua haluamaansa alueeseen esittävän taiteen, elokuvan tai television alueella tai hankkia osaamista laajemmin eri alueiden opintoja hyödyntäen.

Lavastustaiteen maisteriohjelman pääaineet

Elokuva- ja televisiolavastus, Näyttämölavastus ja Pukusuunnittelu

Login Form

Powered by jms multisite for joomla