Tutkinnot

Maisterin tutkinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi suorittaa maisterin tutkinnon taideteollisella alalla sekä teknistieteellisellä alalla. Taideteollisen alan maisterin tutkinto on taiteen maisterin tutkinto. Teknistieteellisen alan ylempiä korkeakoulututkintoja ovat arkkitehdin tutkinto ja maisema-arkkitehdin tutkinto.

Arkkitehdin, maisema-arkkitehdin ja taiteen maisterin tutkintojen rakenne (120 op)

2014 tutkinnon rakenne

Kuva1. Taiteen maisterin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen rakenne *

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ylempi korkeakoulututkinto koostuu 90 opintopisteen laajuisista pääaineen syventävistä opinnoista ja 30 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista tai vaihtoehtoisista opinnoista.*

Ylemmän korkeakoulututkinnon edellytyksenä on myös yliopiston määräämien kieliopintojen suorittaminen, mikäli opiskelija ei ole opiskellut niitä kandidaatin tutkinnossaan.

 

* ) Taiteen maisterin tutkinnon rakenne kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa poikkeaa tästä yleisestä rakenteesta. Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tutkintorakenteen löydät täältä.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla