Dokumentaarinen elokuva

Pääainevastaava

Executive in Residence Mia Halme

Osaamistavoitteet

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta.  Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään lajin teoriasta, historiasta ja nykyilmaisusta, sekä kehittävät osaamistaan suhteessa dokumentaarisen elokuvan muuttuvaan ammattikenttään.

Ohjaajan ammattiroolin osaamisen perustalle rakennetaan laajempaa ymmärrystä alan kehityksestä ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. MA-lopputyöelokuvan ohjaus on tärkeä runko, jonka puitteissa opiskelijat vahvistavat suuntautumistaan lajityypin ammattikentällä ja ottavat osaa ilmaisuperinteen kehittämiseen.

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineesta valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisenä dokumentaarisen elokuvan ohjaajana, opettajana, kouluttajana tai työllistymään soveltavissa ammattitehtävissä dokumentaarisen elokuvan ammattikentällä (esimerkiksi festivaalit, rahoitus, levitys, tuotanto, tilauselokuvien tuotanto).
  • tunnistamaan oman tyylilajinsa ohjaajana
  • kyseenalaistamaan ja kehittämään alan käytäntöjä
  • kyseenalaistamaan ja reflektoimaan lajinsa perinnettä ja hakeutumaan elokuvan jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Dokumentaarisen elokuvan pääaineessa opiskelija syventää näkemystään dokumentaarisen elokuvan ohjaamisesta. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, joissa integroidaan lopputyöelokuvaprosessin edistäminen lajityypin eri lähestymistapojen ja tyylien, perinteen ja historian, nykydokumentaarin uusien muotojen sekä lajin teorian syventäviin opintoihin. Lopputyöelokuvan ohjaaminen ja siihen liittyvä kirjallinen opinnäytetyö ovat maisteriohjelman opintojen keskeinen runko, prosessi, jota muut opinnot tukevat.

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina, vierailevien opettajien mestarikursseina sekä itsenäisen projektityöskentelyn avulla.  Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan, sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijoiden kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään em. opetusmuotojen avulla.

Pääaineopinnot 90 op

koodi

Nimi

Opintopisteet

Dokumentaarisen elokuvan syventävät opinnot

90

Pääaineopiskelijat suorittavat kursseja vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta 60 opintopistettä siten, että vähintään kokonaisuuksien minimipistemäärät täyttyvät. Lisäksi opiskelija tekee taiteen maisterin opinnäytteen.

Taide-, teoria- ja tutkimusopinnot

10–35

ELO-E1500

Tekijän teoria 2: tekijälähtöinen tutkimus

2–4

ELO-E1000

Kansainväliset opinnot (MA)

4-6 op

ELO-E1001

Maisteriklinikka

1–2

ELO-E1002

Syventävä tiedonhaku

1

ELO-E1502

Dokumentaarisen elokuvan historia 2

2

ELO-E1503

Dokumentaarisen elokuvan teoria 2: tentti

2

ELO-E1504

Dokumentaarinen elokuva ja etiikka

2

ELO-E1504

Dramaturgia

1-5

ELO-E1004

MA-opinnäyteseminaari

3–5

Dokumentaarisen elokuvan syventävät opinnot

20–30

Dokumentaarisen elokuvan ohjausopinnot

ELO-E1505

Ohjaaja-ateljee

4–6

ELO-E1506

Välityö (lyhyt elokuvaharjoitus)

4–8

ELO-E1507

Historia ja muisti 2

6–8

ELO-E1508

Poliittinen ja yhteiskunnallinen dokumentaari

2–5

ELO-E1509

Dokumentaarisen elokuvan uusia suuntauksia

2–4

ELO-E1510

Ohjauksen teematyöpaja

2–6

ELO-E1511

Lajityyppityöpaja

2–6

ELO-E1513

Dokumentaarisen elokuvan suunnittelu ja käsikirjoitus 2

2–4

Alan käytännöt

ELO-E1514

Elokuvarahoitus

2–4

ELO-E1515

Alan käytännöt

2–4

ELO-E1516

Dokumentaarisen elokuvan tuottaminen

2–4

ELO-trai

Harjoittelu

2–5

ELO-E1517

Elokuvatapahtuman järjestäminen

2–4

ELO-E1518

Tilauselokuva

4–8

Syventävät erikoiskurssit

5–30

ELO-E1520 

Elokuva ja muut taiteet

2–4

ELO-E1521

Kokeellinen elokuva, tilaelokuva

2-8

ELO-E1522

Dokumentaarisen elokuvan leikkauksen syventävä estetiikka

2–4

ELO-E1525

Radiodokumentaari

2–6

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

4–6

Muiden pääaineiden tarjoamat erikoiskurssit:

ELO-E4508

Musiikki elokuvakerronnan välineenä (elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu)

3

ELO-E4509

Ääni ja ympäristö

2–6

ELO-E3000

Seitsemäs taivas

1-5

ELO-C3032

Musiikin muoto ja dramaturgia

3

ELO-E3025

Elokuvadramaturgian erityisalueet

1-5

ELO-E3020

Yrittäjyys ja lainsäädäntö

1-3

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes

Taiteen maisterin opinnäyte

30

 

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Kaikkiin Aalto ARTSin maisteritutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla