Elokuvaohjaus

Pääainevastaava

N.N.

Osaamistavoitteet

Elokuvaohjauksen pääaineen maisteriopinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliään.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan työskentelytaitoja ja tuotannollista osaamista ja antavat valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat vaihtuvasisältöisille teemallisille opetuskokonaisuuksille. Opintokokonaisuudet rakentuvat teoriaopetusjaksoille sekä työpajatyöskentelylle tai niiden yhdistelmille. Osa opinnoista on tutkimusvalmiuksia kehittäviä yhden keskeisen teeman ympärille rakennettuja laboratorioita, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa.

Maisteriopintojaksoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan muotokieltä, rakennetta sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin ja saa välineitä eri lajityyppien ohjaamiseen. Oman HOPS-keskustelussa laaditun opintosuunnitelman mukaisesti ohjaaja syventää osaamistaan käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan tai äänikerronnan osalta.

Maisteriopintojen aikana opiskelijalla on ennen lopputyötä mahdollisuus ohjata kevyellä resurssilla toteutettava lyhytelokuva.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvaohjauksen syventävät opinnot

90

Pääaineopiskelijat suorittavat kursseja vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta 60 opintopistettä siten, että vähintään kokonaisuuksien minimipistemäärät täyttyvät. Lisäksi opiskelija tekee taiteen maisterin opinnäytteen.

Taide-, teoria- ja tutkimusopinnot

5–22

ELO-E1501

Elokuva-analyysi ja esseekirjoittaminen 

2–4

ELO-E1001

Maisteriklinikka

1–2

ELO-E1002

Syventävä tiedonhaku

1

ELO-E1004

MA-opinnäyteseminaari

3–5

ELO-C1010

Elokuvan historian erityisalueet

2–6

Elokuvaohjauksen syventävät opinnot

30–40

ELO-E3501

MA Master Class

8–12

ELO-E3502

MA-harjoituselokuva

8–12

ELO-E3507

Ohjaustyöpajat

2–8

ELO-E3510

Genretyöpajat

2–12

ELO-E1000

Kansainväliset opinnot

4–8

Syventävät erikoiskurssit

2–20

ELO-E3500

MA-vaihtuvasisältöiset kurssit (elokuvaohjaus)

4–12

ELO-E3509

Näyttelijäntyö ja muut Teak-kurssit

2–15

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

 

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Kaikkiin Aalto ARTSin maisteritutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla