Elokuva- ja televisiolavastus

Pääainevastaava

Professori Kaisa Mäkinen

Osaamistavoitteet

Lavastustaiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastussuunnittelijana elokuva- ja televisiotuotannoissa
  • hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia
  • ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää
  • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
  • laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä
  • kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla
  • uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva-/tv-tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa
  • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Koulutuksen sisältö

Maisteriopintoihin kuuluu elokuva- ja tv-lavastuksen erityisalueisiin perehtymistä, lavastustaiteen käsitteellistä ajattelua kehittäviä tutkimuksellisia opintoja sekä taiteellista ilmaisua toteuttavia produktioita.

Jatko-opintoihin orientoivia tutkimuksellisia ja teoreettisia opintoja on mahdollista opiskella sekä elokuvataiteen että lavastustaiteen maisteriohjelmissa.

Taiteen maisterin tutkinto 120 op

Pääaineopinnot

90 op

Taide, Teoria ja tutkimus 20 op
Lavastustaide 10-15 op
Elokuva- ja televisiolavastustaide 25-30 op
Taiteen maisterin opinnäyte 30

 

Vapaasti valittavat opinnot

30 op

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Taide, Teoria ja tutkimus

20

ELO-E5000

Tutkimuskäytännöt

1

ELO-E5001

MA-seminaari

4

ELO-E5014

History of Finnish Performing and Screen Arts Design

3

Opiskelija valitsee lisäksi 12 opintopistettä syventäviä taide-, teoria- ja/tai tutkimusopintoja seuraavilta aihealueilta: esittävän ja mediavälitteisen taiteen tutkimus ja teoria, elokuvan historia ja teoria, arkkitehtuurin historia, taidehistoria, television historia ja teoria.

Lavastustaide

10–15

Lavastustaide- ja Elokuva- ja televisiolavastustaide -kokonaisuuksista on suoritettava yhteensä 40 opintopistettä. Opiskelija valitsee Lavastustaide-kokonaisuuteen 10–15 opintopistettä opintoja vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta. HOPSissa voidaan sopia myös muiden kuin alla mainittujen kurssien sijoittamisesta kokonaisuuteen.

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat

2–8

ELO-E5006

Kokeellinen digitaalinen ilmaisu

1-3

ELO-E5016

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun luennot

1–4

ELO-E5012

Lavastustaiteen erityisalueet (MA)

2-25

Elokuva- ja televisiolavastustaide

25–30

Lavastustaide- ja Elokuva- ja televisiolavastustaide -kokonaisuuksista on suoritettava yhteensä 40 opintopistettä. Opiskelija valitsee Elokuva- ja televisiolavastustaide -kokonaisuuteen 25–30 opintopistettä opintoja vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta. HOPSissa voidaan sopia myös muiden kuin alla mainittujen kurssien sijoittamisesta kokonaisuuteen.

ELO-E5512

Virtuaalilavastuksen perusteet

2-3

ELO-E5504

Production Design Masterclass

2-6

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo

2-8

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

10–25*

ELO-E5008

Itsenäinen projekti

1–20*

ELO-E5009

Kansainvälinen projekti

1–10

ELO-E5010

MA-produktio

6–12

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

* Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Opiskelija valitsee lisäksi 30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina sivuaineen ja/tai yksittäisiä kursseja toisten Aalto-yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta, kansainvälisen opiskelijavaihdon, työharjoittelun Suomessa tai ulkomailla tai pääaineen tarjoamia valinnaisia kursseja.

Elokuva- ja televisiolavastuksen vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-E5511

Production Design

10–20

ELO-E5506

Storyboard

3

ELO-E5507

Konseptivisualisointi

4

ELO-E5509

Essee (MA)

1–8

ELO-E5510

Oppimispäiväkirja (MA)

1–2

ELO-E5505

Kansainvälinen seminaari

1–10

ELO-E5012

Lavastustaiteen erityisalueet

2–25

ELO.trai

Harjoittelu (MA)

3–20

ELO-E5011

Kirjallisuus (MA)

1–8

Login Form

Powered by jms multisite for joomla