Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Tutkinto

est kandi rakennekaavio

Aalto-yliopistossa noudatetaan kaksiportaista tutkintorakennetta. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen diplomi-insinöörin tutkinnon.

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op). Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • koulutusohjelman edellyttämiä perusopintoja sisältävä moduuli (80 op)
  • koulutusohjelman yhteiset opinnot (20 op)
  • kolme moduulia, joista vähintään yhden tulee olla omaan koulutusohjelmaan kuuluva jatkomoduuli (ainemoduulien laajuus 20 op)
  • kandidaattiseminaari ja siihen kuuluva kandidaatintyö (yhteensä 10 op)
  • vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus 180 opintopistettä täyttyy.

Perusopintomoduulin ja koulutusohjelman yhteisten opintojen moduulin yhteismäärän täytyy olla 100 opintopistettä.

 

Login Form