Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Yhteiset perusopinnot

Yhteiset perusopinnot koostuvat perusopintojen moduulista ja ohjelman yhteisten opintojen moduulista.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset perustaidot
  • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot
  • tuntee koulutusohjelman alan perusteet
  • pystyy laatimaan opintosuunnitelman
  • on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon (5 §)
  • osaa käyttää yliopiston tietojärjestelmiä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet, eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintojen moduulin.

Perusopinnot P

Moduulin koodi: AS901-O
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

Mat-1.1110

Matematiikan peruskurssi C1

10

Mat-1.1120

Matematiikan peruskurssi C2

10

Mat-1.1131

Matematiikan peruskurssi C3-I

5

Mat-1.1132

Matematiikan peruskurssi C3-II

5

S-104.1011

Fysiikka Ia (AUT, BIO, EST, TLT)

3

S-104.1012

Fysiikka Ib (AUT, BIO, EST, TLT)

3

S-104.1021

Fysiikka IIa (AUT, BIO, EST, TLT)

3

S-104.1022

Fysiikka IIb (AUT, BIO, EST, TLT)

3

Tfy-3.1540

Fysiikan laboratoriotyöt I

3

KE-35.9700

Kemian perusteet

5

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan

1

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx*

Vieras kieli *

3

S-88.1110

Digitaalitekniikan perusteet

3

S-55.1100

Sähkötekniikka ja elektroniikka

4

Toinen seuraavista:

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A  

5 op

Mat-1.2620

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

5 op

Yhteensä

80

* Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot.

Ohjelman yhteiset opinnot O

Moduulin koodi: AS901-O
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

AS-84.1132

Automaatio- ja säätötekniikka

5

AS-0.1401

Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana

1

T- 106.1223

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

TU-22.1101*

Tuotantotalouden peruskurssi

4

Kaikille pakolliset kurssit yhteensä

15

Valitse seuraavista niin, että 20 op täyttyy.**

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

AS-0.3301

C++ -ohjelmointi

4

S-66.2120

Elektroniikan peruskurssi

5

AS-74.1106

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1

1

AS-74.1107

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2

1

Mat-2.2105

Optimoinnin perusteet

3

Kaikki kurssit yhteensä

20

* Tuotantotaloutta sivuaineena opiskelevat suorittavat sivuaineeseen TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssin sijasta

kurssin TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet.

** Ainakin yhden ohjelmointikurssin suorittamista suositellaan.

Perustieteiden laaja oppimäärä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet, eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintomoduulin.

Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 % uusista opiskelijoista valintakoemenestyksen perusteella. Ohjelmaan voi lisäksi hakea. Lisätietoa saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiextended/.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä suorittaneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa perustieteiden B1-sivuainemoduuliin, jolloin kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi tulee Perustieteet.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä

Moduulin koodi: AS951-P
Laajuus: 80 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi L1

10

Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi L2

10

Mat-1.1030

Matematiikan peruskurssi L3

10

Tfy-0.1061

Fysiikka 1

4

Tfy-0.1062

Fysiikka 2

4

Tfy-0.1063

Fysiikka 3

5

Tfy-0.1064

Fysiikka 4

5

Tfy-3.1540

Fysiikan laboratoriotyöt I

3

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

KE-35.9700

Kemian perusteet

5

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx*

Vieras kieli

3

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan

1

S-55.1100

Sähkötekniikka ja elektroniikka

4

S-88.1110

Digitaalitekniikan perusteet

3

Yhteensä

80

* Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot .

Ohjelman yhteiset opinnot

Moduulin koodi: AS901-O
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

AS-84.1132

Automaatio- ja säätötekniikka

5

AS-0.1401

Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana

1

T-106.1223

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

TU-22.1101

Tuotantotalouden peruskurssi

4

Yhteensä

14–15

Valitse seuraavista kursseista niin, että 20 op täyttyy. Suosittelemme ainakin yhden ohjelmointikurssin suorittamista.

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

AS-0.3301

C++ -ohjelmointi

4

S-66.2120

Elektroniikan peruskurssi

5

AS-74.1106

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1

1

AS-74.1107

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2

1

Mat-2.2105

Optimoinnin perusteet

3

Kaikki kurssit yhteensä

20

Perustieteiden perusmoduuli B1 AUT-koulutusohjelmassa

Moduulin koodi: AS951-1
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

Valitse seuraavista kursseista niin, että 20 op täyttyy.

Mat-1.1040

Matematiikan peruskurssi L4

10

Mat-1.2991

Diskreetin matematiikan perusteet

5

Mat-2.3111

Stokastiset prosessit

5

Tfy-0.2011

Fysiikka IIIA

5

Tfy-0.2012

Fysiikka IIIB

5

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

AS-0.3301

C++ -ohjelmointi

4

Yhteensä

20

Suoritettuaan perustieteiden sivuaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa sen jatkoksi yksilöllisen, matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2-moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen myös ylemmässä tutkinnossa. Lisätietoa perusaineiden laajan oppimäärän opinnoista:
https://into.aalto.fi/display/fiextended/Etusivu

Opintojen suoritusjärjestys

Tekniikan kandidaatin tutkinto uudistuu syksystä 2013 alkaen . Syksyllä 2012 opintonsa aloittaville on suunniteltu malliohjelma vain ensimmäiselle lukuvuodelle, jonka jälkeen heidän suositellaan siirtyvän uuteen kandidaattiohjelmaan.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Mallilukujärjestykset Intossa.

Ensimmäisen vuoden syyslukukausi

Koodi

Kurssi

OP

Periodi

Mat-1.1110

Matematiikan peruskurssi C1

10

I-II

S-104.1011

Fysiikka Ia

3

I

S-104.1012

Fysiikka Ib

3

II

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla

2

I

S-88.1110

Digitaalitekniikan perusteet

3

II

T-106.1210

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

I-II

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen koe kirjallinen osio

1

I-II

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen koe suullinen osio

1

I-II

AS-0.1401

Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana

1

II

Yhteensä

29

Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi

Koodi

Kurssi

OP

Periodi

AS-84.1132

Automaatio- ja säätötekniikka

5

III-IV

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

III-IV

Mat-1.1120

Matematiikan peruskurssi C2

10

III-IV

S-104.1021

Fysiikka IIa

3

III

S-104.1022

Fysiikka IIb

3

IV

Tfy-3.1540

Fysiikan laboratoriotyöt I

3

III-IV

Yhteensä

30

 

 

Grundkurser på svenska

Grundkurserna i matematik och fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Koden

Kursens namn

Sp

Period

Mat-1.1510

Grundkurs i matematik 1

10

I-II

Mat-1.1520

Grundkurs i matematik 2

10

III-IV

Mat-1.1531

Grundkurs i matematik 3-I

5

I

Mat-1.1532

Grundkurs i matematik 3-II

5

II

Tfy-3.1361

Fysik IA

3

I

Tfy-3.1362

Fysik IB

3

II

Tfy-3.1373

Fysik IIA

3

III

Tfy-3.1374

Fysik IIB

3

IV

Login Form