Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Ohjelman yhteiset opinnot O

Moduulin koodi: AS901-O
Laajuus: 20 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

AS-84.1132

Automaatio- ja säätötekniikka

5

AS-0.1401

Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana

1

T- 106.1223

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

TU-22.1101*

Tuotantotalouden peruskurssi

4

Kaikille pakolliset kurssit yhteensä

15

Valitse seuraavista niin, että 20 op täyttyy.**

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

AS-0.3301

C++ -ohjelmointi

4

S-66.2120

Elektroniikan peruskurssi

5

AS-74.1106

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1

1

AS-74.1107

Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2

1

Mat-2.2105

Optimoinnin perusteet

3

Kaikki kurssit yhteensä

20

* Tuotantotaloutta sivuaineena opiskelevat suorittavat sivuaineeseen TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssin sijasta

kurssin TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet.

** Ainakin yhden ohjelmointikurssin suorittamista suositellaan.

Login Form