Bioinformaatioteknologian
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Pääaine

Bioinformaatioteknologian koulutusohjelmassa on alemmassa perustutkinnossa kolme vaihtoehtoista perusmoduulia sekä neljä vaihtoehtoista jatkomoduulia. Kandidaatin tutkinnon pääaine muodostuu perus- ja jatkomoduulista, joista jatkomoduuli määrää kandidaatin tutkinnon pääaineen nimen.

 bio kandi moduulikaavio

Kuvio 1. Moduulipolut bioinformaatioteknologian pääaineissa  tekniikan kandidaatin tutkinnossa.

Ylemmän tutkinnon pääaineiden syventävät moduulit pohjautuvat alemman tutkinnon perus- ja jatkomoduuleihin. Katso ylemmän tutkinnon moduulipoluista, mihin syventäviin moduuleihin kustakin jatkomoduulista voi jatkaa.