Bioinformaatioteknologian
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Yhteiset perusopinnot

Yhteiset perusopinnot koostuvat perusopintojen moduulista ja ohjelman yhteisten opintojen moduulista.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset perustaidot
 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot
 • tuntee koulutusohjelman alan perusteet
 • pystyy laatimaan opintosuunnitelman
 • on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon (5 §)
 • osaa käyttää yliopiston tietojärjestelmiä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet, eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintojen moduulin.

Perusopinnot P

Perusopintomoduuli sisältää koulutusohjelman edellyttämiä matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä koulutusohjelmaan johdattavia opintoja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset perustaidot
 • tuntee koulutusohjelman alan perusteet
 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot
 • on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon (9 §)
 • osaa käyttää yliopiston tietojärjestelmiä

Moduulin koodi: S903-P

Laajuus: 79 op

Koodi

Kurssin nimi

OP

Mat-1.1110 tai Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi C1 tai Matematiikan operuskurssi L1

10

Mat-1.1120 tai Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi C2 tai Matematiikan peruskurssi L2

10

Mat-1.1131*

Matematiikan peruskurssi C3-I

5

Mat-1.1132*

Matematiikan peruskurssi C3-II

5

Mat-1.1030*

Matematiikan peruskurssi L3

10

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

Mat-2.2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

3

S-104.1011

Fysiikka Ia

3

S-104.1012

Fysiikka Ib

3

S-104.1021

Fysiikka IIa

3

S-104.1022

Fysiikka IIb

3

Tfy-3.1530

Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt

2

S-104.1310

Fysiikan lisäkurssi I (SFT)

2

S-104.1320

Fysiikan lisäkurssi II (SFT)

2

KE-4.1100

Orgaaninen kemia I

4

KE-100.2310

Polymeeriteknologian perusteet

3

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

T-106.1208 tai T-106.1210

Ohjelmoinnin perusteet Y tai Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

S-66.2120

Elektroniikan peruskurssi

5

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx

Vieras kieli **

3

Koodi

Kurssin nimi

OP

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan V

2

S-113.1210

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

Tfy-99.2261

Fysiologia

5

Tfy-99.2710

Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan

5

KE-4.2110

Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 1

3

 

Yhteensä

21

* Valitse joko Mat-1.1131 ja Mat-1.1132 tai Mat-1.1030

** Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot.

Ohjelman yhteiset opinnot O

Ohjelman yhteisten opintojen moduuli syventää oman ohjelman perustietoja sekä sisältää opiskeluun johdattavia opintoja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee fysiologian perusteet
 • hallitsee perustiedot solubiologiasta ja solubiologian tutkimusmenetelmistä
 • tuntee kognitiivisen tiedonkäsittelyn perusteet
 • on syventänyt osaamistaan orgaanisen kemian osalta
 • pystyy laatimaan opintosuunnitelman

Moduulin koodi: S903-O
Laajuus: 21 op  

Koodi

Kurssin nimi

OP

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan V

2

S-113.1210

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

Tfy-99.2261

Fysiologia

5

Tfy-99.2710

Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan

5

KE-4.2110

Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 1

3

Yhteensä

21

Perustieteiden laaja oppimäärä

Aalto-yliopistossa voi suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet eli perustieteiden laajan oppimäärän opinnot, jotka korvaavat koulutusohjelman tavanomaisen perusopintomoduulin.

Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 % uusista opiskelijoista valintakoemenestyksen perusteella sekä bioinformaatioteknologian koulutusohjelman kaikki yhteisvalinnassa valitut opiskelijat. Ohjelmaan voi lisäksi hakea. Lisätietoa saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiextended/.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä suorittaneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa perustieteiden B1-sivuainemoduuliin, jolloin kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi tulee Perustieteet.

Perusopinnot laajalla oppimäärällä

Moduulin koodi: S953-P
Laajuus: 79 op

Koodi

Kurssi

Laajuus op

Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi L1

10

Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi L2

10

Mat-1.1030

Matematiikan peruskurssi L3

10

Mat-1.2600

Sovellettu todennäköisyyslaskenta A

5

Mat-2.2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

3

Tfy-0.1061

Fysiikka 1

4

Tfy-0.1062

Fysiikka 2

4

Tfy-0.1063

Fysiikka 3

5

Tfy-0.1064

Fysiikka 4

5

Tfy-3.1520

Fysiikan laajat laboratoriotyöt I

3

Tfy-3.1550

Fysiikan laboratoriotyöt II

2

KE-4.1100

Orgaaninen kemia I

4

KE-100.2310

Polymeeriteknologian perusteet

3

T-106.1110

Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

1

T-106.1208 tai T-106.1210

Ohjelmoinnin perusteet Y tai Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1

5

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio

1

Kie-98.xxxx

Vieras kieli *

3

 

Yhteensä

79

** Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta http://kielikeskus.aalto.fi/ sekä tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot.

Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen pääaine suosittelee, että laajan oppimäärän suorittavat opiskelijat suorittavat vapaavalintaisena kurssin S-66.2120 Elektroniikan peruskurssi 5 op, mikäli aikovat suuntautua laskennalliseen ja kognitiiviseen biotieteeseen.

Perustieteiden perusmoduuli B1 BIO-koulutusohjelmassa

Moduulin koodi: S953-1
Laajuus: 20 op 

Koodi

Kurssi

Laajuus op

Valitse matematiikasta 10 opintopistettä ja sen lisäksi fysiikan kokonaisuus 10 opintopistettä tai ohjelmoinnin kokonaisuus 12 opintopistettä **

Mat-1.1040

Matematiikan peruskurssi L4

10

Mat-1.2991

Diskreetin matematiikan perusteet

5

Mat-1.3601 tai Mat-2.3111

Introduction to stochastics P tai Stokastiset prosessit L

5

Fysiikan kokonaisuus

Tfy-0.2061

Fysiikka 5

5

Tfy-0.2062

Fysiikka 6

5

Ohjelmoinnin kokonaisuus

T-106.1215

Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 2

6

AS-0.1103

C-ohjelmoinnin peruskurssi

6

 

Yhteensä

20

** valitessasi ohjelmoinnin kokonaisuuden, vapaasti valittavien opintojen moduuliin (V) riittää 8 opintopistettä.

Suoritettuaan perustieteiden sivuaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa sen jatkoksi yksilöllisen, matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2-moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen myös ylemmässä tutkinnossa. Lisätietoa perusaineiden laajan oppimäärän opinnoista: https://into.aalto.fi/display/fiextended/Etusivu

Opintojen suoritusjärjestetys

Tekniikan kandidaatin tutkinto uudistuu syksystä 2013 alkaen . Syksyllä 2012 opintonsa aloittaville on suunniteltu malliohjelma vain ensimmäiselle lukuvuodelle, jonka jälkeen heidän suositellaan siirtyvän uuteen kandidaattiohjelmaan.

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi pyrkiessään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan, paikan tai apurahojen saamisen ehtona voi olla, että lukukausien aikana on suoritettu keskimäärin tietty opintopistemäärä.

Mallilukujärjestykset Intossa.

Malliohjelma – perustieteiden normaali oppimäärä

Ensimmäisen vuoden syyslukukausi

Koodi

Kurssi

OP

S-0.1501

Johdatus bioinformaatioteknologian opiskeluun          

1

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

Mat-1.1110 tai Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi C1/L1

10

KE-4.1100*

Orgaaninen kemia I

4

S-104.1011

Fysiikka Ia

3

S-104.1012

Fysiikka Ib

3

S-104.1310

Fysiikan lisäkurssi I (SFT)

2

KE-100.2310*

Polymeeriteknologian perusteet

3

S-113.1210*

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen suullinen osio

1

 

Yhteensä

30

* Jos mallilukujärjestyksen kurssimäärä tuntuu liian suurelta, kurssin voi siirtää myöhemmälle ajankohdalle

Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi

Koodi

Kurssi

OP

Mat-1.1120 tai Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi C2 tai Matematiikan peruskurssi L2

10

S-104.1021

Fysiikka IIa

3

S-104.1022

Fysiikka IIb

3

S-104.1320

Fysiikan lisäkurssi II (SFT)

2

S-113.1210*

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

T-106.1208**  

Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

5

Kie-98.xxxx

Vieraan kielen opintoja 3

3

Yhteensä

32

* Jos mallilukujärjestyksen kurssimäärä tuntuu liian suurelta, kurssin voi siirtää myöhemmälle ajankohdalle

** Voit suorittaa myös kurssina T-106.1210 Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1 (mikäli tavoitteena on opiskella ohjelmointia pidemmälle suositellaan kurssia T-106.1210)

Malliohjelma - perustieteiden laaja oppimäärä

Ensimmäisen vuoden syyslukukausi

Koodi

Kurssi

OP

S-0.1501

Johdatus bioinformaatioteknologian opiskeluun

1

T-106.1111

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin

2

Mat-1.1010

Matematiikan peruskurssi L1

10

KE-4.1100*

Orgaaninen kemia I

4                    

Tfy-0.1061

Fysiikka1

4

Tfy-0.1062

Fysiikka 2

4

KE-100.2310*

Polymeeriteknologian perusteet

3

S-113.1210*

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

Kie-98.5001 tai Kie-98.7001

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio

1

Kie-98.5002 tai Kie-98.7002

Toisen kotimaisen kielen suullinen osio

1

Yhteensä

30

* Jos mallilukujärjestyksen kurssimäärä tuntuu liian suurelta, kurssin voi siirtää myöhemmälle ajankohdalle

Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi

Koodi

Kurssi

OP

Mat-1.1020

Matematiikan peruskurssi L2

10

Tfy-0.1063

Fysiikka 3

5

Tfy-0.1064

Fysiikka 4

5

Tfy-3.1520

Fysiikan laajat laboratoriotyöt I

3

S-113.1210*

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

T-106.1208**

Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

5

Yhteensä

34

* Jos mallilukujärjestyksen kurssimäärä tuntuu liian suurelta, kurssin voi siirtää myöhemmälle ajankohdalle

** Voit suorittaakurssina T-106.1210 Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1 (mikäli tavoitteena on opiskella ohjelmointia pidemmälle suositellaan kurssia T-106.1210)

Grundkurser på svenska

Grundkurserna i matematik och fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Koden

Kursens namn

Sp

Period

Mat-1.1510

Grundkurs i matematik 1

10

I-II

Mat-1.1520

Grundkurs i matematik 2

10

III-IV

Mat-1.1531

Grundkurs i matematik 3-I

5

I

Mat-1.1532

Grundkurs i matematik 3-II

5

II

Tfy-3.1361

Fysik IA

3

I

Tfy-3.1362

Fysik IB

3

II

Tfy-3.1373

Fysik IIA

3

III

Tfy-3.1374

Fysik IIB

3

IV