Bioinformaatioteknologian
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Ohjelman yhteiset opinnot O

Ohjelman yhteisten opintojen moduuli syventää oman ohjelman perustietoja sekä sisältää opiskeluun johdattavia opintoja.

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee fysiologian perusteet
  • hallitsee perustiedot solubiologiasta ja solubiologian tutkimusmenetelmistä
  • tuntee kognitiivisen tiedonkäsittelyn perusteet
  • on syventänyt osaamistaan orgaanisen kemian osalta
  • pystyy laatimaan opintosuunnitelman

Moduulin koodi: S903-O
Laajuus: 21 op  

Koodi

Kurssin nimi

OP

ELEC-0.1000

Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan V

2

S-113.1210

Biotieteiden perusteet insinööreille

6

Tfy-99.2261

Fysiologia

5

Tfy-99.2710

Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan

5

KE-4.2110

Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 1

3

Yhteensä

21