Bioinformaatioteknologian
koulutusohjelman opinto-opas
2012–2013

Vapaasti valittavat opinnot

Moduulin koodi: S903-V

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa Aalto-yliopiston opetusohjelmassa olevia kursseja tai muissa korkeakouluissa Suomessa (mm. JOO-sopimuksen puitteissa) tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista kandidaatin tutkinnossa sisällyttää asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua enintään 4 opintopistettä. Lisätietoa harjoittelusta löytyy Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/ (Tutkintojen rakenteet ja sisällöt – Työharjoittelu).