Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Tutkinnon yhteiset opinnot

12 op

Syventävät opinnot
Laitoksen yhteiset opinnot
Erikoistumisopinnot

84 op

18 op

66 op

Sivuopinnot

24 op

Tutkintoon on sisällyttävä seuraavat opintokokonaisuudet: Maisterin taitosalkku (tutkinnon yhteiset opinnot), koulutusohjelman syventävien opintojen kokonaisuus sekä sivuopintokokonaisuus.

Täydentävät opinnot

Maisteritasolle valitulle opiskelijalle, joka ei ole suorittanut suomalaista kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa, voidaan lisäksi määrätä enintään 60 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot.

Tutkinnon tavoitteet

Tutkintoasetuksen (794/2004) 7 §:ssä mainittujen tavoitteiden lisäksi kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus ja hallinta;
  • tiedot ja taidot tulevaisuuden vaativiin kansainvälisiin johtamis- ja asiantuntijatehtäviin tai yrittäjäksi;
  • kyky itsenäisesti tuottaa ja soveltaa kauppatieteitä;
  • kyky käsitellä liike-elämän vaativia eettisiä kysymyksiä;
  • kyky kansainväliseen viestintään talouselämässä; sekä
  • valmiudet vaativiin kansainvälisiin tohtoriohjelmiin.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla