Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissaolevaksi. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Yliopistolain (558/2009 39 §, 43 §) mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ilmoittaudu yliopiston määräämällä tavalla.

Aalto-yliopiston yhteiset ilmoittautumiskäytännöt muuttuvat lukuvuodelle 2012–2013 siten, että kaikkien ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista koulunsa OOP-palvelupisteestä. Jos laiminlyönti on kestänyt vähintään kaksi peräkkäistä lukukautta, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojensa loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus päätetään palauttaa, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla