Yleistä opinnoista

Tietoa tutkintorakenneuudistuksesta

Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Perustasolle valitun opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon opintoja. Maisterin tutkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkintona lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Perustutkinnot ovat kansainvälisiä. Tutkintosääntö 2005 mukaan kandidaattitutkinnon voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä.

Kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritutkinnot uudistuvat syksyllä 2013. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat jatkaa opintojaan tutkintosäännön 2005 mukaisesti 31.7.2016 saakka, tai he voivat siirtyä suorittamaan opintonsa tutkintosäännön 2013 mukaan. Tietoa uudesta tutkintorakenteesta sekä siirtymäsäännöt löytyvät Intosta ja tutkintosäännön 2013 mukaan opiskelevien opinto-oppaasta.

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2013–2014, voivat suorittaa opintonsa aloitusajankohtana tai sen jälkeen voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan. Edellisten vuosien opinto-oppaat löytyvät Intosta.

Opinto-opas ja muut verkkopalvelut

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaassa kuvataan kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmien rakenne ja opintokokonaisuuksien sisältö, ja se on opiskelijan tärkein työväline opintojen suunnittelussa WebOodin ja Noppa-portaalin ohella. Opinto-oppaan tutkintorakenteiden taulukoista on suorat linkit WebOodiin (kurssin koodista) ja Noppaan (kurssin nimestä). Viimeisessä sarakkeessa on kurssin opetusperiodi.

Opinto-opasta täydentävät seuraavat verkkopalvelut:

  • WebOodi, josta löytyvät kaikki lukuvuoden aikana tarjottavat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset. Kaikille kursseille ja tentteihin on ilmoittauduttava, ja tämä tapahtuu WebOodissa. Lisäksi opiskelija laatii WebOodissa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Myös lukuvuosi-ilmoittautuminen hoidetaan WebOodin kautta.

oodi.aalto.fi

  • Noppa-portaali, joka koostuu kurssien omista sivustoista, sisältäen mm. kurssikuvaukset, opetusajat, opetusmateriaalit, tiedot tenteistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset.

noppa.aalto.fi

  • Ajantasaista tietoa opiskelun käytännön asioista, kuten lukuvuosi-ilmoittautumisesta, opintojen suunnittelusta, kurssien ja tenttien suorittamisesta, opintojen hyväksilukemisesta ja opiskelijoille tarjottavista palveluista löytyy Into-tiedotusportaalista. Intosta löytyvät myös laitosten omat sivut, joissa on tietoa laitoksen tarjoamiin aineisiin ja koulutusohjelmiin ja laitoksen tutkimustoimintaan liittyen.

into.aalto.fi

  • Lisäksi kannattaa tutustua Aalto-yliopiston sivuihin, josta löytyy mm. tarkempaa tietoa Aalto-yliopistosta ja sen korkeakouluista.

aalto.fi

Login Form

Powered by jms multisite for joomla