Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

180 op

Tutkinnon yhteiset opinnot

60 op

Aineopinnot

Ohjelman yhteiset opinnot

Erikoistumisopinnot

60 op

18 op

42 op

Kieli- ja viestintäopinnot

30 op

Sivuopinnot

30 op

Tutkintoon on sisällyttävä seuraavat opintokokonaisuudet: Liiketoimintaosaamisen perusteet (tutkinnon yhteiset opinnot), koulutusohjelman aineopintojen kokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuopintokokonaisuus.

Tutkinnon tavoitteet

Tutkintoasetuksen (794/2004) 7 §:ssä mainittujen tavoitteiden lisäksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus ja hallinta;
  • analyyttiset valmiudet vaativiin maisteriohjelmiin;
  • tieteellinen ajatustapa;
  • ryhmätyö- ja ongelmanratkaisuvalmiudet;
  • valmius toimia monikulttuurisessa ympäristössä;
  • hyvät tiedot ja taidot asiantuntijauralle tai yrittäjäksi;
  • liike-elämän eettisten kysymysten tuntemus; sekä
  • hyvä viestintä- ja kielitaito.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla