Kieli- ja viestintäopinnot

KTM-tutkintoon sisältyy osana Maisterin taitosalkku -kokonaisuutta yksi pakollinen vaativa talouselämän viestinnän kurssi (3 op), jonka opiskelija voi suorittaa jossain vieraassa kielessä tai jommassa kummassa kotimaisessa kielessä. Tämän lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa kieli- ja viestintäopintoja osana Talouselämän viestinnän tai International Business Communication koulutusohjelmaa tai sivuopintokokonaisuutta.

Kielitaidon osoittaminen

Kotimaisten kielten taito

Opiskelijan tulee maisterin tutkintoon sisältyvissä tai sitä edeltäneissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa molemmissa kotimaisissa kielissä sellaisen taidon, joka on tarpeen kauppatieteellisen tutkinnon tavoitteiden kannalta. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin edellyttämä suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan suorittamalla kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksen, ja toisessa kielessä kotimaisten kielten kokonaisuuteen sisältyvät opinnot.

Opetuksesta vastaava varadekaani voi hakemuksesta vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kotimaisten kielten kielitaitovaatimuksista, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla.

Lisätietoa Inton sivulla Omien opintojen suunnittelu.

Muu kielitaito

Opiskelijan tulee maisterin tutkinnossa tai sitä edeltäneissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa kyvyn kansainväliseen viestintään talouselämässä.

Opetuksesta vastaava varadekaani voi hakemuksesta vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan muiden kielten kielitaitovaatimuksista, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla.

Lisätietoa Inton sivulla Omien opintojen suunnittelu.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla