Tutkinnon yhteiset opinnot

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon alussa suoritetaan tutkinnon yhteisinä opintoina 12 op:n laajuinen Maisterin taitosalkku -kokonaisuus. Sen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja valmiuksia, jotka ovat tarpeen jo kauppatieteiden maisterin tutkintoa opiskellessa mutta myös työelämässä: johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, kieli- ja viestintätaitoja, sekä tieteelliseen ajatteluun ja argumentaatioon ja vastuulliseen yritystoimintaan liittyviä taitoja.

Kokonaisuus muodostuu neljästä 3 opintopisteen laajuisesta kurssista, joista kaikille pakollinen on vaativa talouselämän viestinnän kurssi, joka valitaan alla esitetystä listasta. Loput kolme kurssia valitaan seuraavista:

20D00120

tai

20D00220

Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa

 

Social Psychology of Leadership Context and Skills

3 op

 

3 op

1)

 

1)

20E00220

Corporate Responsibility, kirjatentti

3 op

I, III

25D00120

Entrepreneurship as my life and work orientation, kirjatentti

3 op

I, IV

37D60020

tai

37D65020

Projektinhallinnan peruskurssi

 

Introduction to Project Management

3 op

 

3 op

I

 

2)

51D00120

tai

51D00220

Argumentaatio tutkimuksessa, kirjatentti

 

Argumentation in Research, kirjatentti

3 op

 

3 op

I, IV

 

I, IV

20D00250

tai

20D00251

Projektityö

 

Real Case Project

3 op

 

3 op

 *)

 

*)

 

Muu Aalto-yliopiston tarjonnassa oleva kurssi 3)

 

 

1) Kirjatentti periodeissa II ja III
2)
Ei luennoida 2014-2015. Voit suorittaa tilalla kurssin 37E01500 Project Management and Consulting Practice projektinhallintaosion (järjestetään periodissa II).
3)
, joka antaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita hänen arvioidaan tarvitsevan työelämässä. Lisätietoja laitoksen opintokoordinaattorilta.
*) Ei luennoida 2014-2015

Lisäksi Maisterin taitosalkkuun kuuluu maisterin tutkinnon opintojen suunnittelu (20D00130), jonka osana on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS. Tälle osalle ei ole määritelty laajuutta opintopisteinä.

Opiskelijan on mahdollista aloittaa Maisterin taitosalkun kurssien suorittaminen jo kandidaatinopintojen loppuvaiheessa, kun hänellä on koossa opintoja vähintään 150 opintopisteen verran.

Vaativa talouselämän viestintä 3 op

Tutkinnon yhteisten opintojen kokonaisuuteen kuuluu yksi valinnainen viestinnän kurssi (3 op), joka valitaan seuraavista Johtamisen laitoksen organisaatioviestinnän yksikön ja Kielikeskuksen tarjoamista kursseista:

Englanninkielinen yritysviestintä (English Business Communication)

61C01100

Communication Skills for Business, self-study

3 op

I, IV

61C230

Thesis Writing Workshop

3 op

II


Espanja

65B00201

Espanjankielinen yritysviestintä 2a

3 op

I-II

65B00202

Espanjankielinen yritysviestintä 2b

3 op

III-V

65C00301

Cultura y Negocios en España

3 op

I-II

65C00302

Cultura y Negocios en América Latina

3 op

III-IV

65C00303

Español para Ejecutivos

3 op

 *)

*) Ei luennoida 2014-2015. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

Ranska

66B00201

Français des affaires 1a

3 op

I-II, III-V

66B00203

Rédaction de documents professionnels

3 op

III-V

66C00304

Français des affaires 2a

3 op

III-V

66C00305

Français des affaires 2b

3 op

I-II


Ruotsi

72B00201

Företagskommunikation med moderna medier

3 op

II

72B00202

Intern och extern kommunikation

3 op

V

72B00203

Muntlig framställning

3 op

III

72B00204

Speciella teman B, itseopiskelukurssi

3 op

 

72C00301

Mötes- och förhandlingsteknik

3 op

*)

72C00303

Speciella teman C, itseopiskelukurssi

3 op

 

72C00304

Kommunikation och ledarskap

3 op

IV

*) Ei luennoida 2014-2015

Saksa

62B00201

Deutsch beruflich 2

3 op

I, III-IV

62B00202

Deutsch situativ 2

3 op

I-II, III, III-V

62C00301

Deutsch beruflich 3

3 op

III-V

62C00302

Deutsch situativ 3

3 op

III-V

62C00304

Deutsch fürs Management

3 op

I-II

62C00305

Spezialthemen

3 op

I, III


Venäjä

67B00201

Venäjänkielinen yritysviestintä 2a

3 op

IV

67B00202

Venäjänkielinen yritysviestintä 2b

3 op

V

67C00301

Venäjänkielinen yritysviestintä 3a

3 op

I

67C00302

Venäjänkielinen yritysviestintä 3b

3 op

II

67C00401

Venäjänkielinen yritysviestintä 4a

3 op

III

67C00402

Venäjänkielinen yritysviestintä 4b

3 op

IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla