Valmistuminen

Kun valmistuminen on lähestymässä:

  • tarkista opintosuorituksesi ja katso, vastaavatko siinä olevat opinnot HOPSiasi,
  • tee tarvittaessa muutokset HOPSiin ja vahvistuta se ajoissa,
  • hae muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista hyvissä ajoin ennen valmistumista,
  • ota selvää, kuinka kauan aikaa omassa koulutusohjelmassasi tarvitaan gradun lukemiseen ja arvosteluun.

Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksia annetaan kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinä- ja elokuuta. Kun olet tilaamassa todistusta, varmista että:

  • kaikki tutkintoon kuuluvat suoritukset (myös avoimessa yliopistossa ja muualla suoritetut opinnot) ovat WebOodissa. Poikkeuksena pro gradu -tutkielman arvosana, kypsyysnäyte ja tutkielmaseminaari, joiden on oltava WebOodissa viimeistään kaksi viikkoa ennen todistustenjakoa
  • kypsyysnäyte on kirjoitettuna, vaikka sen suoritusta ei olisi vielä kirjattu WebOodiin,
  • pro gradu -tutkielma on jätettynä lopulliseen tarkastukseen.

Lisätietoja valmistumisesta ja tutkintotodistuksen tilaamisesta Inton sivulla Valmistuminen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla