Liiketoimintaosaamisen perusteet

Tutkintoon kuuluu aluksi vuoden verran kaikille yhteisiä opintoja. Tämä Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuus (60 op) johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

20A00510

Opinnot haltuun

2 op

I-V

20A00603

Yritystapaus

2 op

I & V

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

IV

21A00410

Yritysvastuu ja -etiikka

3 op

V

22A00110

Laskentatoimen perusteet

6 op

II

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

I-II

28A00110

Rahoituksen perusteet

6 op

V

30A01000

Taulukkolaskenta ja analytiikka

5 op

I-II

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

III

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

III

35A00310

Tuotantotalouden perusteet

6 op

IV

71A00200

Yritysviestinnän perusteet

6 op

I

Login Form

Powered by jms multisite for joomla