Sivuopinnot

Sivuopinnot muodostuvat 24-30 opintopisteen laajuisista opinnoista. Tämä voi olla

  1. opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus,
  2. opiskelijan Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suorittama kokonaisuus tai
  3. toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-sopimuksen nojalla suoritettu kokonaisuus.

Jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus, se muodostetaan ko. laitoksen järjestämästä liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta 6 opintopisteen laajuisesta kurssista ja kolmesta 6 opintopisteen laajuisesta opetussuunnitelmassa määritellystä kurssista (yhteensä 24 op). Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä.

Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suoritettu kansainvälinen sivuopintokokonaisuus on aina laajuudeltaan 30 opintopistettä. Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä.

Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla