Työharjoittelu

Opiskelija voi sisällyttää työharjoittelujakson tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (tutkintosääntö 2013). Harjoittelu ei ole pakollista. Harjoittelun tulee olla hyväksytyssä hopsissa ja sisältyä opiskelijan tutkintoon.

Työharjoittelun yleisenä tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus perehtyä oman alansa työtehtäviin jo opiskeluaikana. Lisäksi harjoittelu auttaa opiskelijaa hahmottamaan valmistumisen jälkeisiä työmahdollisuuksia ja luomaan suhteita työelämään. Harjoittelu ulkomailla on hyvä keino tutustua oman alaan kansainvälisessä ympäristössä ja oppia työskentelemään vieraassa kulttuurissa sekä parantaa kielitaitoa.

Harjoittelupaikan hankkimista ja harjoittelun sisällyttämistä tutkintoon koskevat ohjeet löytyvät Inton sivulta Omien opintojen suunnittelu.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla