Valmistuminen

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia annetaan kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Valmistumispäivät eli tutkintotodistusten jakopäivät ovat aina kuukauden 15. päivänä tai sitä lähinnä seuraavana arkipäivänä. Todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää. Todistuksen voi tilata vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte) ovat WebOodissa.

Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus KTM-ohjelmaan vasta siinä yhteydessä kun hän valmistuu kandidaatiksi. Kandidaattiopiskelijalla ei näin ollen ole opinto-oikeutta mihinkään maisteriohjelmaan ennen KTK-todistuksen tilaamista ja kandidaatiksi valmistumista.

Lisätietoja valmistumisesta ja tutkintotodistuksen tilaamisesta Inton sivulla Valmistuminen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla