Vapaasti valittavat opinnot

KTK-tutkinnon vapaasti valittavien perus- tai aineopintotasoisten opintojen laajuus on 18-30 opintopistettä.  Vapaasti valittavien opintojen määrä riippuu opiskelijan tekemistä muita opintokokonaisuuksia koskevista valinnoista, esimerkiksi

  • jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus (24 op), johon sisältyy yksi Liiketoimintaosaamisen perusteiden 6 op:n laajuinen kurssi, vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä.
  • jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on kansainvälinen sivuopintokokonaisuus (30 op), vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä.

Vapaasti valittavat opinnot voi käyttää esimerkiksi

  • lisäopintojen suorittamiseen erikoistumisalueella,
  • lisäopintojen suorittamiseen KTK-tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa,
  • toisen sivuopintokokonaisuuden suorittamiseen,
  • lisäopintoihin kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuudessa,
  • Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun opintoihin,
  • JOO-opintoihin toisessa yliopistossa tai
  • työharjoitteluun (6 op).

Login Form

Powered by jms multisite for joomla