Yritysjuridiikka

Ohjelman kuvaus

(BIZ415)

Tehokkaan ja taloudellisesti kannattavan yritystoiminnan edellytys on oikeudellisten riskien hallitseminen, ja vastuu juridisesti oikeasta toiminnasta ja sen valvonnasta siirtyy yhä enemmän yrityksille. Oikeudellisia riskejä hallitsemaan tarvitaan jokapäiväisessä liiketoiminnassa henkilöitä, jotka taloudellisen toiminnan lisäksi ymmärtävät syvällisesti myös oikeudellista sääntelyä.

Yritysjuridiikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat oikeudellisen sääntelyn ja osaavat valvoa, että yritys toimii juridisesti oikealla tavalla. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sijoittuminen työelämään
Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuneet eivät kilpaile samoista tehtävistä kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet. Yritysjuridiikan maisteritutkinto tarjoaa mahdollisuuden syventyä liiketaloudellisiin erityiskysymyksiin ja perehtyä myös yritystoimintaa säänteleviin periaatteisiin.

Yritysjuridiikan opiskelijat ovat perinteisesti työllistyneet hyvin erilaisiin taloushallinnon asiantuntija- ja johtotehtäviin yrityksissä, kirjanpito-ja tilintarkastustoimistoissa sekä julkisella sektorilla.

Ohjelmajohtaja
Professori Petri Kuoppamäki

Ohjelmaryhmä
Kari Hoppu, Matti Rudanko, Petri Kuoppamäki, Sakari Wuolijoki (yritysedustaja), Esa-Pekka Mattila (opiskelijaedustaja).

Lisätietoa
Laskentatoimen laitoksen verkkosivut

Tutkintovaatimukset 120 op

1. Koulutusohjelman opinnot 84 op

Pakolliset opinnot 42 op

20E99904

Capstone: Business Development Project

6 op

I-II, III-IV

32E99910

Tutkielma

30 op

 

32E99905

Tutkielmaseminaari

6 op

I-II, III-IV

32E99903

Kypsyysnäyte

0 op

 

Valinnaiset opinnot 42 op

Valitse 7 kurssia listalta:

32E11100

Legal Aspects of Finance

6 op

I

32E15100

Kilpailuoikeus I

6 op

II

32E21010

Rahoitusoikeus

6 op

IV

32E2220

Elinkeinoverotus 1)

6 op

I

32E25100

Kansainväliset sopimukset

6 op

II

32E28100

Markkinoiden juridinen toimintaympäristö

6 op

III

32E29000

European and International Tax Law 2)

6 op

III

32E30001

Tax Challenges for Multinational Enterprises 3)

6 op

V

32E31100

Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet

6 op

IV

32E32000

Fundamentals of Intellectual Property Law I   *)

6 op

I

32E33000

Taxes and Corporate Finance  *)

6 op

III-IV

32E36000

Monetizing IPR in creative industries

6 op

 PERUUTETTU

35E00800

Intellectual Property Rights

6 op

II

22E00500

Corporate Governance

6 op

V

32E00900

Toisessa yliopistossa tai Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa suoritetut yritysjuridiikan opinnot 4)

6-12 op

 

1) Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 32C220 Yritysverotus, kurssia ei voi suorittaa.
2) Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 32E22000 European Tax Law tai 32C23000 International Taxation, kurssia ei voi suorittaa.
3) Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 32E30000 Tax Planning of International Enterprises, kurssia ei voi suorittaa
4) Kursseille haetaan hyväksilukua normaalin hyväksilukemisprosessin kautta. Kurssin tulee sopia koulutusohjelman tavoitteisiin ja täyttää tutkintosäännön vaatimukset.

 *) Kurssit luennoidaan Hankenilla. Huomioi poikkeavat ilmoittautumis- ja opetusajat. Lisätietoa kurssikuvauksessa WebOodissa.

2. Sivuopinnot 24 op

3. Vapaasti valittavat opinnot 12 op

Login Form